Skip to main content

Studiestart på softwareteknologi

Vores mentorer Christoffer og Amalie står klar til at tage imod dig og følge dig gennem studiestarten og introdagene den 28.-29. august.

Se dit studiestartsprogram

Så er tiden kommet til at starte dit nye liv som ingeniørstuderende på SDU og vi glæder os til at tage i mod dig.

Vi er i fuld gang med at planlægge to introdage, der vil hjælpe dig godt i gang på studiet. Det er vores mål, at du efter introdagene har knyttet de første venskaber, har sagt hej til dine undervisere – og hørt dem fortælle om deres fag - og har et godt overblik over dine mange muligheder for sociale og faglige fællesskaber på tværs af SDU.

Hvem er vi?

Amalie

Mit navn er Amalie og jeg læser Softwareteknologi på 5. semester. Jeg er opvokset her i Odense by og er flyttet på kollegie inde i centrum. I min fritid kan jeg godt lide at læse eller gå en tur med mine venner langs Odense å. Jeg har også et stort engagement for at skabe godt socialt samvær på studiet, hvilket er derfor jeg er mentor, bestyrelsesmedlem i Enigma (jeres fagråd) og frivillig i SIF studiestart (jeres fællesråd).

Christoffer

Mit navn er Christoffer, og jeg er startet ét år før Amalie, og er derfor på 7. semester af Softwareteknologi. Jeg har boet det meste af mit liv i O-town (Odense), og har inden jeg startede på software prøvet kræfter med både Robotteknologi og Samfundsfag ude på universitetet. I min fritid bruger jeg tid på mig selv, jeg får trænet, og så bruger jeg også en del tid foran min pc.
Jeg havde ingen erfaring med kodning da jeg startede på Software, men sidder i dag, næsten færdiguddannet, med rigeligt gåpåmod og en masse kompetencer jeg har fået på studiet.

For at vi allerede nu kan lære hinanden lidt bedre at kende, har vi oprettet denne facebookgruppe, som du kan melde dig ind i.

Vi glæder os rigtig meget til at møde dig til  introdagene lige om lidt!

Sæt kryds i kalenderen

Introdagene afholdes d. 28. og 29. august kl. 10-16. Program følger i august.

Ud over introdagene har du masser af muligheder for at lære dine medstuderende endnu bedre at kende. Reserver nedenstående datoer allerede nu.

[foldoutlist]{AC612289-3142-487E-A067-792763C9B755}[/foldoutlist

Du skal som ny ingeniørstuderende bestå studiestartsprøven for at kunne fortsætte på uddannelsen. Studiestartsprøven afvikles ved semesterstart, og du har to forsøg til at bestå den.

For at bestå studiestartsprøven skal du gennemføre e-læringsforløbet How to Uni. Mens hovedformålet med studiestartsprøven er at klarlægge, om du er påbegyndt din uddannelse på SDU, er formålet med How to Uni at hjælpe dig godt i gang med dine studier.

I How to Uni får du svar på:

 • Hvad er SDU for en størrelse?
 • Hvad forventer dine undervisere af dig?
 • Hvordan får du en god start på studielivet?
 • Hvilke IT-systemer skal du bruge når du er studerende på SDU?
 • Hvilke regler skal du være opmærksom på?

Gennemfører du ikke forløbet inden for den fastsatte frist, får du et forsøg mere (en såkaldt reeksamen), der ligeledes består af gennemførelse af How to Uni.

Består du heller ikke reeksamen, bliver du udmeldt fra universitetet. Vær venligst opmærksom på, at hvis du bliver udmeldt pga. manglende beståelse af studiestartsprøven, vil du ikke kunne genindskrives på samme uddannelse senere, medmindre universitetet vurderer, at dine forudsætninger for at gennemføre uddannelsen er væsentligt forbedret.

Sådan består du studiestartsprøven

 • For at bestå studiestartsprøven skal du have gennemført How to Uni senest d. 4. september 2024 kl. 23.59. Det er muligt at gennemføre forløbet flere gange.
 • For at bestå reeksamen skal du have gennemført How to Uni senest d. 11. september 2024 kl. 23.59.

Få adgang til SDU’s digitale platform og How to Uni

How to Uni er klar til dig på SDU's digitale platform i løbet af august. For at kunne deltage i studiestartsprøven skal du således have adgang til SDU’s digitale platform. Derfor er det vigtigt, at du får bestilt dit studiekort og aktiveret din konto inden studiestart.

Du kan aktivere din konto på https://password.sdu.dk/newstudent.

Du vil få tilsendt en mail til den mailadresse, du har oplyst i din ansøgning med informationer om SDU’s IT-faciliteter og adgang til disse. Hvis du ikke har modtaget mailen inden for 1 uge, skal du henvende dig til helpdesk@helpdesk.sdu.dk.

Kontakt

Hvis du ikke har fået en studenter e-mail eller oplever andre IT-mæssige problemer, kan du kontakte SDU IT på helpdesk@helpdesk.sdu.dk eller telefon +45 6550 2990.

Hvis du har problemer med at tilgå studiestartsprøven eller ikke kan nå frem til semesterstart, kan du kontakte din uddannelses nøglepersoner.

Hvis du er forhindret i at deltage i studiestartsprøven, bør du søge om dispensation i Studienævnet.Kom-Godt-i-Gang kurset er primært rettet til studerende der skal læse på ingeniørstudieretninger med matematik på A-niveau som adgangskrav. 

Selv-test: Matematik

Ved at tage denne selvtest kan du finde ud af, om du mener, du har brug for kurset. Du skulle gerne kunne besvare langt de fleste opgaver korrekt, men har du mindre end 2/3 rigtigt, anbefaler vi at du deltager i kurset. Testen skal løses uden brug af hjælpemidler (gymnasiets ”Matematisk formelsamling A-niveau” dog undtaget). Ingen elektroniske hjælpemidler må benyttes, dvs. ingen lommeregner eller computer.

Kurset tilbydes i år også som selvstudium. Er du forhindret i at følge kurset, kan du få adgang til materialet digitalt, så du kan træne den slags matematik, der er særlig vigtig for ingeniørstudier. Der vil være mulighed for at kontakte en vejleder.

Værktøjer 

Vi lægger vægt på, at matematik fungerer som værktøj og fundament for ingeniørstuderende. Derfor anvendes tiden på kurset primært til løsning af opgaver, og opgaveregningen foregår uden elektroniske hjælpemidler. Der vil på kurset blive vekslet mellem oplæg og opgaveregning.  

I kurset repeteres de centrale dele af gymnasie-matematikken, såsom elementær algebra, differentiation og integralregning. 

Tidspunkt

Kurset afholdes uge 34 den 19. – 23. august, 2024.
Der er undervisning dagligt fra kl. 8.15-15.45, og du kan naturligvis blive i kursuslokalet og arbejde videre med opgaverne sammen med de andre kursister.

For nye studerende på:

 • Bygningsteknik, diplom og bachelor
 • Elektronik
 • Energisystemer
 • Global ledelse og design af produktionsnetværk
 • Integreret Design
 • Kemi- og Bioteknologi, diplom og bachelor
 • Maskinteknik, diplom og bachelor
 • Produktion
 • Fysik og Teknologi
 • Produktudvikling og innovation
 • Softwareteknologi
 • Robotteknologi, diplom og bachelor
 • Spiludvikling og Læringsteknologi
 • Software Engineering, bachelor
 • Sundheds- og velfærdsteknologi

Kom-Godt-I-Gang-kurset som selvstudie

Kom-Godt-I-Gang-kurset kan også følges som selvstudie. Her får du materialet stillet til rådighed og kan arbejde med det og løse opgaver i dit eget tempo. To timer dagligt (sen eftermiddag) kan du henvende dig for hjælp og vejledning hos en instruktor.

Tilmelding

Tilmelding skal ske senest den 12. august kl. 12. Tilmeld dig her!

Ved tilmelding skal du oplyse din studentermail (den e-mailadresse, man får ved optagelsen). Kender du ikke din studentermail, skal du kontakte servicedesk@sdu.dk for at få den oplyst.  Efter tilmeldingsfristen vil du få besked pr. mail. Information sendes til din studiemail.

Materialer 

Medbring "Matematisk Formelsamling A-niveau" skriveredskaber og papir.

I tilfælde af spørgsmål kontakt Uddannelsessekretær Sussi Schmidt susch@tek.sdu.dk.

Nb. Du har også mulighed for at deltage i Kom-godt-igang-kurset i Sønderborg, hvis det passer dig bedre.


Hvis du er optaget på en bachelor eller diplomingeniøruddannelse, og du har tidligere bestået fag på en bachelor- eller professionsbacheloruddannelse, skal du søge om merit for disse fag.

Hvis du er optaget på en civilingeniøruddannelse (=kandidatuddannelse), og du har tidligere bestået fag på en kandidatuddannelse, skal du søge om merit for disse fag.

Hvis meritansøgningen bliver godkendt, vil de tidligere beståede fag indgå i din nye uddannelse og erstatte enten obligatoriske fag eller valgfag.

Hvilke fag kan jeg få startmerit for?

Du kan kun få merit for fag, der er relevante på din nye uddannelse. Før du søger om merit (udfylder ansøgningsskemaet) er det derfor en god ide at undersøge, hvilke fag på din nye uddannelse, der umiddelbart vil kunne erstattes af dine beståede fag på din tidligere uddannelse. Se på din nye uddannelses opbygning, som du finder her. Det er vigtigt, at du er opmærksom på, at du i forbindelse med sagsbehandlingen af din meritansøgning kan få merit for fag, som du IKKE har søgt om merit for.

Hvornår skal jeg senest søge om startmerit?

Du skal søge om startmerit snarest efter optagelsen, og senest den 1. oktober.

Hvordan søger jeg om startmerit?

 • Log på https://spoc.sdu.dk og vælg Studienævn -> Merit -> Startmerit
 • Udfyld ansøgningsskemaet ”Startmerit”
 • Angiv alle de fag, du har bestået, på venstre side af skemaet
 • Angiv de fag, du ønsker erstattet, på den højre side af skemaet
 • Husk at vedhæfte dokumentation for
 1. fagbeskrivelserne for alle beståede fag i pdf-format. Det er ikke nok at linke til fagbeskrivelserne, selve teksten skal fremgå af pdf-filen/rne.
 2. beståede fag i form af et eksamensbevis, karakterudskrift eller lignende.

Det gør du ved at finde filen ved at klikke på ”gennemse”, trykke på ”upload fil” og ”gem”.

Svar på første vurdering

Din uddannelseskoordinator indhenter vurdering af din ansøgning i fagmiljøet på din nye uddannelse.

Positiv vurdering

Hvis det vurderes, at du kan få merit på baggrund af de fag, du har bestået tidligere, får du besked herom på din SDU-mail. Vurderingen bliver også automatisk videresendt til Studienævnet. Hvis du ikke har indsendt verificeret (=stemplet og underskrevet) dokumentation for de beståede fag i forbindelse med ansøgningen om startmerit, skal du eftersende det snarest til studienaevn@tek.sdu.dk, medmindre fagene er bestået ved anden uddannelse på SDU.

Uddannelseskoordinatoren vil evt. også vejlede dig ift. tilmelding til fag på senere semestre, hvis du får meritoverført mange fag. Dermed kan du følge undervisning i de korrekte fag helt fra starten, og derved evt. forkorte din studietid.

Negativ vurdering

Hvis det vurderes, at de fag, du har bestået på din tidligere uddannelse, ikke er relevante, får du besked herom til din SDU-mail. Du behøver ikke at foretage dig yderligere, medmindre du er uenig i vurderingen. Hvis du fastholder din ansøgning, og mener, at du, trods den faglige vurdering, bør få merit, skal du videresende vurderingen til studienaevn@tek.sdu.dk.

Studienævnets behandling af startmerit (efter første vurdering er foretaget)

Studienævnssekretariatet beder dig om at indsende supplerende dokumentation i sagen, hvis det vurderes nødvendigt. Når sagen er fuldt oplyst (=Studienævnssekretariatet har modtaget alle de nødvendige oplysninger samt evt. dokumenter), bliver ansøgningen om startmerit behandlet på det førstkommende studienævnsmøde.

Hvornår kan jeg forvente at modtage en afgørelse?

Din ansøgning bliver afgjort på førstkommende studienævnsmøde, når Studienævnssekretariatet har modtaget alle nødvendige oplysninger samt evt. dokumenter. Du kan forvente at modtage afgørelsen på din SDU-mail senest 20 hverdage efter behandling af din ansøgning på det pågældende studienævnsmøde. Når afgørelsen foreligger, kan du forvente, at resultatet er synligt i studenterselvbetjeningen (https://sso.sdu.dk) inden for nogle uger.

Har du spørgsmål til ansøgningsprocessen, kontakt gerne din uddannelseskoordinator.

Hvad sker der, hvis jeg IKKE søger om startmerit

Hvis du undlader at søge om startmerit, selvom du tidligere har bestået relevante fag, kan du indberettes for brud mod regler om disciplinære foranstaltninger over for de studerende ved SDU.Vi har samlet en række hjælpemidler, så du kan finde rundt på SDU Odense:

Eurest driver SDU’s kantiner på både Campusvej og i Winsløwparken. På kantinernes respektive sider kan du blandt andet se ugens menu og muligheder for mødeforplejning.

Du finder universitetsbibliotekets hovedafdeling på SDU Odense. Indgangen er placeret på Gydehutten mellem U59 og U62.

Café Ved Siden Af er din studentercafé på SDU, som slog dørene op i foråret 2020. Her kan du komme ned i dine pauser alene eller med dine studiekammerater og få en god kop kaffe, te, kakao eller kolde drikke til gode priser. Caféen er nemlig drevet af frivillige, og profit er ikke målet. Det er derimod et mål at skabe en atmosfære, som indbyder til fordybelse ved højbordene eller hygge i lounge-området.

Caféen ligger lige ved siden af fredagsbaren Nedenunder, hvor det er muligt at sidde i vores åbningstider og studere, læse til næste undervisningstime eller bare spille et spil backgammon.

Ved Siden Af er startet og drevet af dedikerede studerende, og kunne du tænke dig at gøre en forskel for studiemiljøet på SDU, kan du blive frivillig i caféen og stå bag baren og lange kaffe over disken.

Vi håber, at vi ses til en god kop kaffe og hyggelige stunder i din tid på SDU – find os på Facebook!

Besøg Studenterboghandelen, som giver dig nem adgang til obligatorisk og supplerende litteratur - til så konkurrencedygtige priser som muligt.

Husreglerne kan ses her.

Studerende kan i dagtimerne gratis booke lokaler på SDU Odense.

Se også reglerne for leje af lokaler på SDU.

Tabte og glemte sager kan indleveres – og afhentes her:

Odense: Receptionen på Camustorvet.

Sager, der er tabt eller glemt på en af SDU’s lokationer, og indleveret til Teknisk Service håndteres som følger: 

Værdifulde genstande afleveres til Hittegodskontoret snarest muligt, dvs. i løbet af et par dage efter indleveringen, medmindre ejeren har afhentet genstanden forinden. Eksempler på værdifulde genstande er; penge, særligt værdifulde smykker, elektronik, computere, ure, mobiltelefoner, dyre beklædningsgenstande, tasker og lignende. Alle genstande med navn på, fx pas, kørekort og lignende afleveres til Hittegodskontoret snarest muligt, dvs. i løbet af et par dage efter indleveringen, medmindre ejeren har afhentet genstanden forinden Teknisk Service forsøger altid at kontakte ejeren først, hvis der er tydeligt navn på genstanden, inden aflevering til Hittegodskontoret.

Tabte og glemte sager udover ovenstående opbevares af SDU i mindst 30 dage, hvorefter genstandene kan bortsælges, bortgives eller destrueres, medmindre ejeren har afhentet genstanden forinden.

Bemærk: SDU kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle forsvundne værdigenstande. Vi opbevarer kun de genstande vi finder, men da lokalerne først bliver gjort rene om morgenen, kan ting godt nå at forsvinde inden rengøringen finder dem.

Grafisk Center er SDU´s in-house trykkeri. Vi leverer alle former for tryksager til enhederne og studerende på SDU.

Her kan du se vores produkter og bestille dine tryksager.

Er kæden hoppet af?

På SDU Odense findes et cykelværksted, som har åbent fra 8-16. Værkstedet tilbyder bl.a. at reparere din cykel.

Grafikken viser, hvordan du finder cykelhandleren.

SDU Odense giver nu ekstra plads til eftertanke og åndelighed. Studerende, der trænger til en mental pause eller som mangler et sted til meditativ eller religiøs fordybelse, kan fremover benytte universitetets "Rum til fordybelse”.

Svømmehallen på SDU Odense er gratis for studerende fra kl. 8-14 på hverdage, men kun i perioder hvor svømmehallen ikke bliver benyttet til undervisning.

Studerende samt ansatte ved SDU Odense og OUH har mulighed for at melde sig ind i SDU Fitness.

På SDU i Odense findes, ifølge Den Internationale Olympiske Komité, verdens bedste trænings- og atletikstadion. Og det bedste af det hele er, det er gratis for alle at benytte.

Besøg SDU's fredagsbar Nedenunder ved indgang C.

Slip ugens frustrationer og mød andre studerende over en kold og billig øl hver fredag fra kl. 14 - 23.

Læs mere om fredagsbaren på dens hjemmeside eller på Facebook.

Information om sikkerhed til studerende

Som ny studerende skal du huske at bestille et studiekort. Du bruger bl.a. dit studiekort som identifikation, til at få adgang til universitetet uden for almindelig åbningstid, og når du skal printe. 

Når du bestiller studiekortet, får du samtidig et eksamensnummer, som du skal bruge, når du logger på SDU’s IT-faciliteter første gang. 

Som studerende har du brug for adgang til forskellige IT-faciliteter. De vigtigste er din studentermail, Studenterselvbetjeningen og SDU’s e-læringsplatform, itslearning. Du logger på de forskellige faciliteter under ’Log ind’ i toppen af siden. 

Du får mail med login

Du vil få en mail om adgang til SDU’s IT-faciliteter senest tre dage, efter du har bekræftet din studieplads. Mailen sendes til den adresse, du har oplyst i din ansøgning om optagelse. 

Hvis du ikke har modtaget mailen inden for tre dage, skal du få hjælp ved at skrive til helpdesk@helpdesk.sdu.dk.

itslearning kan du finde litteraturlister for de kurser, du skal have kommende semester. Ofte bliver litteraturlisterne først uploadet kort før semesterstart.

Spørg din underviser til råds
Det er altid en god idé at spørge din underviser til råds i forhold til, hvilken litteratur du skal prioritere at købe, og hvilken litteratur der er sekundær - og som du måske ikke nødvendigvis behøver at købe.

Inden du går i gang ved kopimaskinen for at minimere indhugget i budgettet, skal du være opmærksom på , at kopiering kan være ulovligt.

SDU har egen boghandel
Husk, at SDU har sin egen boghandel. Nogle gange kan du også låne litteraturen på biblioteket eller købe den brugt via ældre studerende eller  www.pensum.dk.


Hvis du tidligere har læst på en anden bachelor eller professionsbacheloruddannelse uden at afslutte den, skal du søge om ’startmerit’. 

Når du søger om startmerit, vurderer din uddannelse, om dine tidligere fag kan komme til at indgå i din nye uddannelse, så den bliver kortere. 

Vælg dit fakultet, og læs om ansøgningsprocessen

Har du en afsluttet uddannelse?

Hvis du har afsluttet en hel uddannelse vælger du selv, om du ønsker at søge merit. 

Som studerende ved SDU er det dit eget ansvar at holde dig orienteret om regler for eksamen, herunder til- og framelding til eksamen. Du skal kende de gældende regler og universitetets krav til akademisk opgavebesvarelse. Læs de generelle eksamensregler

Ved du hvad det vil sige at være studieaktiv?

Som universitetsstuderende skal du selv tilmelde dig fag og prøver og samtidig opfylde et minimum af beståede ECTS pr. år (undtaget er bachelorstuderende på 1. semester, der automatisk tilmeldes fag). Du skal også færdiggøre din uddannelse indenfor en fastlagt periode ligesom der er fastlagte rammer for orlov oma. Det er din pligt at sætte dig ind i reglerne og orientere dig i SDU’s regler om studieaktivitet. Læs mere om studieaktivitet.

Har du en permanent fysisk eller psykisk lidelse, som betyder, at du har brug for særlig støtte til at gennemføre en universitetsuddannelse, kan du søge Specialpædagogisk Støtte (SPS).

Efter 1. august har du mulighed for at søge om SU til din uddannelse på www.su.dk.

Få hjælp til at finde en god bolig i din studieby: