Skip to main content

Startmerit Samfundsvidenskab

Er du blevet optaget på en bachelor- eller kandidatuddannelse på SDU, og har du tidligere bestået fag på en anden uafsluttet uddannelse på samme niveau, SKAL du søge om startmerit. Dette gælder også, selv om du måske ikke ønsker at få merit. 

Du søger startmerit i det studienævn, der er knyttet til uddannelsen, som du har søgt optagelse på. Når du søger, skal du angive at du søger startmerit, og hvilken uddannelse du tidligere har læst. Ansøgningen skal bilægges dokumenterede eksamensudskrifter for de fag, du har bestået, fagbeskrivelse og litteraturliste. 

Du skal indsende din ansøgning så hurtigt som muligt og senest 1. oktober ved sommerstart og 1. marts ved vinterstart. Dette skyldes, at du måske kan få merit for fag på 1. semester og derfor ikke skal deltage i prøve i disse fag. 

Du finder links til alle studienævn for heltidsstudier på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet her:

 Svar på ansøgning
Du vil modtage svar på din ansøgning om startmerit efter det enkelte studienævns mødeplan. Find nærmere information på studienævnets informationssider via link ovenfor. 

 

Sidst opdateret: 08.12.2019