Skip to main content

MitSDU

For studerende på Diplomingeniør i Softwareteknologi

Kontaktinformation

Vi er mange, der kan hjælpe dig i løbet af din uddannelse. Vi har samlet de primære nøglepersoner på din uddannelse og relevante afdelinger på TEK og SDU her:

Uddannelseskoordinator

 • Reglerne for din uddannelse
 • Muligheder undervejs i uddannelsen
 • Studieordning og fagbeskrivelser
 • Studieplan
 • Dispensation fra uddannelsens regler
 • Merit (startmerit og forhåndsmerit)

Sofie Birch

E-mail: sbirch@tek.sdu.dk

Telefon: 6550 7472

Uddannelsessekretær

 • Eksamensplaner
 • Eksamensadministration
 • Digital Eksamen
 • Generel studieadministrativ support vedrørende f.eks.:
  • Undervisningstilmelding og fagudbud
  • Reeksamenstilmelding

Anna Schollain

E-mail: avs@tek.sdu.dk

Telefon: 6550 4579

Skemalægger

 • Skema
 • Undervisningslokaler
 • Projektrum

Ann-Louise Samild

E-mail: asa@tek.sdu.dk

Telefon: 6550 2520

Praktikkoordinator

 • Praktikplads
 • Praktikkontrakt
 • Praktikrapport

Læs om praktikken her

Annika Skjødt

E-mail: ansk@mmmi.sdu.dk

Telefon: 6559 9310

Uddannelsesleder

Mikkel Baun Kjærgaard


TEK Studienævnssekretariat

 • Spørgsmål til en konkret ansøgning i Studienævnet
 • Eksamensklager

Email: studienaevn@tek.sdu.dk

Studienævnet

TEK Internationalisering

 • Studieophold i udlandet

Email: hjv@tek.sdu.dk

 

TEK Innovation

 • Fortrolighedserklæring (Non Disclosure Agreement, NDA)
 • Muligheder for samarbejde med virksomheder

TEK Innovations hjemmeside


Studie- og trivselsvejledningen

Akademisk praksis, studieteknikker, trivsel på studiet m.m.


Læs mere her.

Specialpædagogisk støtte (SPS)

Støtte for studerende der er ordblinde eller talblinde, har en psykisk eller neurologisk lidelse eller en fysisk funktionsnedsættelse

Læs mere her.

Studenterservice

Studiekort, svømmehalsinfo, indskrivningsbekræftelser, IT-hjælp, undervisningstilmelding m.m.

Læs mere her.

Statens uddannelsesstøtte (SU)

SU-regler, ungdomskort, kilometerpenge, tillægsklip, barselsklip m.m.

Læs mere her.

Biblioteket

Litteratursøgning, referencehåndtering, opgaveskrivning m.m.

Læs mere her.

Øvrige vejledningsmuligheder

 

Se den samlede liste her.Sidst opdateret: 08.09.2022