Skip to main content

Startmerit på Naturvidenskab

Ved optagelse på en bachelor- eller kandidatuddannelse har du pligt til at søge merit for beståede kurser fra tidligere uafsluttede uddannelsesforløb på samme niveau, jf. § 37 i Adgangsbekendtgørelsen. Dette gælder også, hvis du ikke ønsker at få merit.

Sådan søger du startmerit

  1. Log ind i blanketsystemet, og vælg den blanket, der dækker den type merit, som du har brug for.
  2. Udfyld blanketten efter vejledningen.
  3. Vedlæg følgende bilag:
    • Eksamensudskrift over beståede kursusaktiviteter
    • Officielle kursusbeskrivelser på de pågældende kurser. Af de enkelte kursusbeskrivelser skal der minimum fremgå faglige mål, vægtning i ECTS samt pensum/litteraturliste.
    • Hvis du har mange bilag, kan du med fordel samle bilagene i én pdf-fil.

Ansøgningsfrist ved studiestart i september: Snarest muligt, dog senest 1. oktober.

Ansøgningsfrist ved studiestart i februar: Snarest muligt, dog senest 1. marts.

Sidst opdateret: 05.11.2023