Skip to main content

Startmerit Sundhedsvidenskab

Startmerit søges direkte ved studienævnene, hvor du finder vejledning og ansøgningsfrister:

Er du blevet optaget på SDU, og har du tidligere bestået fag på en anden uafsluttet uddannelse på samme niveau, SKAL du søge om startmerit. Dette gælder også, selv om du måske ikke ønsker at få merit.

Brug ansøgningsskemaet "ansøgning om merit".

Din ansøgning skal indeholde følgende:

  • Du skal angive, at du søger startmerit.
  • Du skal oplyse om, hvilken uddannelse du tidligere har læst.
  • Du skal vedlægge eksamensudskrift for de beståede fag.
  • Du skal medsende fagbeskrivelse og evt. også pensumliste, hvis det haves, for de fag, som du søger merit for.
  • Du skal indsende din ansøgning så hurtigt som muligt og senest 1. oktober ved sommerstart og 1. marts ved vinterstart. Dette skyldes, at du måske kan få merit for fag på 1. semester og derfor ikke skal til eksamen i disse fag.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte den faglige vejleder eller studiekoordinatoren på din uddannelse.

Vær opmærksom på at der kan være specielle regler på de enkelte uddannelsen omkring merit, og det derfor er vigtigt at læse evt. vejledning på de enkelte uddannelser.

Sidst opdateret: 08.07.2022