Skip to main content

Startmerit Humaniora

Ansøgningen skal sendes til dit studienævn

Du skal søge startmerit via ansøgningsmodulet SPOC.

  • Din ansøgning skal indeholde følgende:
  • Du skal angive, at du søger startmerit
  • Du skal oplyse om, hvilken uddannelse du tidligere har læst
  • Du skal vedlægge eksamensudskrift for de beståede fag
  • du skal angive et link til en fagbeskrivelse eller studieordning, som fortæller om det faglige indhold i de fag, du har bestået

Dette gælder også, selv om du måske ikke ønsker at få merit. Du skal indsende din ansøgning så hurtigt som muligt og senest den 1. oktober. Dette skyldes, at du måske kan få merit for fag på 1. semester og derfor ikke skal til eksamen i disse fag.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte din studienævnssekretær eller faglig vejleder/studiementor. Find kontaktoplysninger på din uddannelses hjemmeside under Kontakt.

Sidst opdateret: 24.04.2018