Skip to main content

Studiestart på SDU

Herunder finder du hurtige svar på de helt overordnede spørgsmål du kan have som ny studernede på SDU.

Vil du have svar på mere studiespecifikke ting, så skal du kigge på dit fakultets studiestartsinformation.

Find svar på dine spørgsmål som ny bachelorstuderende

Som ny studerende skal du huske at bestille et studiekort. Du bruger bl.a. dit studiekort som identifikation, til at få adgang til universitetet uden for almindelig åbningstid, og når du skal printe. 

Når du bestiller studiekortet, får du samtidig et eksamensnummer, som du skal bruge, når du logger på SDU’s IT-faciliteter første gang. 

Som studerende har du brug for adgang til forskellige IT-faciliteter. De vigtigste er din studentermail, Studenterselvbetjeningen og SDU’s e-læringsplatform, itslearning. Du logger på de forskellige faciliteter under ’Log ind’ i toppen af siden. 

Du får mail med login

Du vil få en mail om adgang til SDU’s IT-faciliteter senest tre dage, efter du har bekræftet din studieplads. Mailen sendes til den adresse, du har oplyst i din ansøgning om optagelse. 

Hvis du ikke har modtaget mailen inden for tre dage, skal du få hjælp ved at skrive til helpdesk@helpdesk.sdu.dk.

Hvis du tidligere har læst på en anden bachelor eller professionsbacheloruddannelse uden at afslutte den, skal du søge om ’startmerit’. 

Når du søger om startmerit, vurderer din uddannelse, om dine tidligere fag kan komme til at indgå i din nye uddannelse, så den bliver kortere. 

Vælg dit fakultet, og læs om ansøgningsprocessen

Har du en afsluttet uddannelse?

Hvis du har afsluttet en hel uddannelse vælger du selv, om du ønsker at søge merit. 

Har du en permanent fysisk eller psykisk lidelse, som betyder, at du har brug for særlig støtte til at gennemføre en universitetsuddannelse, kan du søge Specialpædagogisk Støtte (SPS).

Efter 1. august har du mulighed for at søge om SU til din uddannelse på www.su.dk.

Find svar på dine spørgsmål som ny kandidatstuderende

Hvis du er ny studerende på SDU, eller hvis det er mere end 90 dage, siden du afsluttede din bachelor, skal du huske at bestille et studiekort. Når du bestiller dit studiekort får du tildelt et 'eksamensnummer', som du skal bruge for at få adgang til SDU's IT-faciliteter.

Som studerende har du adgang til SDU´s IT-faciliteter, der indeholder din studenter e-mail, adgang til Studenterselvbetjeningen og e-learn.

Du vil få tilsendt en mail til den mailadresse, du har oplyst i din ansøgning med informationer om SDU’s IT faciliteter og adgang til disse. Hvis du ikke har modtaget mailen inden for 1 uge, skal du henvende dig til helpdesk@helpdesk.sdu.dk

Hvis du ikke er fuldt optaget på din kandidat, vil det fremgå af dit optagelsesbrev, hvad du mangler for at bestå.
Dokumentationen skal du indsende til Optagelse – Kandidat via www.sdu.dk/SPOC hurtigst muligt og senest inden d. 25. september.

Hvis du læser din bachelor på SDU, og ikke forventer at blive færdig inden studiestart kan du søge om tilladelse til at følge kandidatfag uden en afsluttet bachelor. Ansøgningsskemaet skal indsendes til Optagelse – kandidat inden d 15. september.

På SDU skal man selv tilmelde sig undervisning forud for studiestarten.  

Du skal være opmærksom på, at du først kan tilmelde dig undervisning ca. 3 dage efter at du har bestilt dit studiekort.

Du tilmelder dig i SDU's Studenterselvbetjening. Fristen er 31. august for efterårssemestret og 31. januar for forårssemestret.

Læs mere om tilmelding til undervisningstilmelding

Det er forskelligt, hvad du skal gøre alt efter, om du har afsluttet eller ikke har afsluttet din tidligere uddannelse. 

Har du læst på en anden kandidatuddannelse UDEN at afslutte?

Hvis du tidligere har læst på en anden kandidatuddannelse uden at afslutte den, skal du være opmærksom på, at du skal søge om startmerit. Det betyder, at de fag/kurser, du har bestået på din tidligere uddannelse, kan komme til at indgå i din nye uddannelse, så den bliver tilsvarende kortere.

Har du en anden kandidatuddannelse?

Har du tidligere færdiggjort en anden kandidatuddannelse, kan du søge merit.

Læs mere om start-/studiemerit.

Som studerende ved SDU er det dit eget ansvar at holde dig orienteret om regler for eksamen, herunder til- og framelding til eksamen. Du skal kende de gældende regler og universitetets krav til akademisk opgavebesvarelse. Læs de generelle eksamensregler

Ved du hvad det vil sige at være studieaktiv?

Som universitetsstuderende skal du selv tilmelde dig fag og prøver og samtidig bestå minimum én eksamen om året. Du skal også færdiggøre din uddannelse indenfor en fastlagt periode ligesom der er fastlagte rammer for orlov oma. Det er din pligt at sætte dig ind i reglerne og orientere dig i SDU’s regler om studieaktivitet. Læs mere om studieaktivitet.

Har du en permanent fysisk eller psykisk lidelse, som betyder, at du har brug for særlig støtte til at gennemføre en universitetsuddannelse, kan du søge Specialpædagogisk Støtte (SPS).

Få hjælp til at finde en god bolig i din studieby:

Sidst opdateret: 04.07.2019