Skip to main content

Studiestart på Elektronik (diplomingeniør)

Velkommen til diplomingeniøruddannelsen i Elektronik ved Det Tekniske Fakultet på SDU

Din mentorgruppe glæder sig til at tage imod dig og dine medstuderende ved Det Tekniske Fakultet kl. 10:00 d. 23. august 2021 på Campusvej 55, 5230 Odense M.

Indtil da kan vi mødes på Facebook (https://www.facebook.com/groups/555040902360092). Der vil ikke blive lagt særskilt information op på Facebook-gruppen – så det er ikke et must at deltage. Der er dog gode erfaringer med anvendelsen af Facebook-gruppen til at stille spørgsmål til omkring studiestarten, således alle deltagere kan se svar på andres spørgsmål. Ellers kan vi altid kontaktes på mail (kontakt oplysninger findes nederst på siden).

Introdagene vil præsentere dig for dit studie, hvor du på det første semester vil arbejde med fysik, matematik, programmering og elektronik. På de første to semestre vil al undervisningen på uddannelserne ”Elektronik” og ”Elektrisk Energiteknologi” foregå sammen. Af denne årsag afholdes introdagene i august sammen, så der kan knyttes sociale og faglige bånd mellem uddannelserne.

Der er planlagt et spændende program, der vil introducere dig til studiet, dine medstuderende og undervisere. Der vil blive taget de nødvendige forholdsregler med hensyn til COVID-19, derfor vil nogle aktiviteter forgå udendørs, så husk tøj efter vejret.

Studiestarten forløber over hele første semester, hvor introdagene bliver fulgt op af Holdets Timer. De problematikker, der måtte opstå før semesterstart og i løbet af første semester, kan du til hver en tid kontakte dine mentorer om. Hvis du har administrative spørgsmål, kan du kontakte uddannelsekoordinator (se kontaktinfo nedenfor).

Med venlig hilsen Verner, Nico, Mathias og Jannie

Vefre19@student.sdu.dk, Nicoh20@student.sdu.dk, Mathi20@student.sdu.dk og Jaknu19@student.sdu.dk.

Uddannelseskoordinator

Pia Friis Kristensen, telefon 6550 7398, piakr@tek.sdu.dk

Uddannelsessekretær

Sussi Schmidt, telefon 6550 2433, susch@tek.sdu.dk

Vigtig information! Sådan kommer du godt i gang

Den obligatoriske studiestartsprøve
Kom-godt-i-gang-kursus-i-matematik

Som ny studerende på SDU, skal du huske at bestille et studiekort. Når du bestiller dit studiekort får du tildelt et 'eksamensnummer', som du skal bruge for at få adgang til SDU's IT-faciliteter.

Som studerende har du adgang til SDU´s IT-faciliteter, som din studentermail, Studenterselvbetjeningen og e-læringsplatformen itslearning.

Du vil få en mail til den mailadresse, du har oplyst i din ansøgning med informationer om SDU’s IT faciliteter og adgang til disse. Hvis du ikke har modtaget mailen inden for 1 uge, skal du henvende dig til helpdesk@helpdesk.sdu.dk.

Kom i gang med itslearning

Det er forskelligt, hvad du skal gøre alt efter, om du har afsluttet eller ikke har afsluttet din tidligere uddannelse. 

Har du læst på en anden bachelor-/professionsbacheloruddannelse UDEN at afslutte?

Hvis du tidligere har læst på en anden bachelor-/professionsbacheloruddannelse uden at afslutte den, skal du være opmærksom på, at du skal søge om startmerit. Det betyder, at de fag/kurser, du har bestået på din tidligere uddannelse, kan komme til at indgå i din nye uddannelse, så den bliver tilsvarende kortere.

Har du en anden bachelor-/professionsbacheloruddannelse?

Har du tidligere færdiggjort en anden bachelor-/professionsbacheloruddannelse, kan du søge merit.

Læs om regler og ansøgningsfrister for: 

Som studerende ved SDU er det dit eget ansvar at holde dig orienteret om regler for eksamen, herunder til- og framelding til eksamen. Du skal kende de gældende regler og universitetets krav til akademisk opgavebesvarelse. Læs de generelle eksamensregler

Ved du hvad det vil sige at være studieaktiv?

Som universitetsstuderende skal du selv tilmelde dig fag og prøver og samtidig opfylde et minimum af beståede ECTS pr. år (undtaget er bachelorstuderende på 1. semester, der automatisk tilmeldes fag). Du skal også færdiggøre din uddannelse indenfor en fastlagt periode ligesom der er fastlagte rammer for orlov oma. Det er din pligt at sætte dig ind i reglerne og orientere dig i SDU’s regler om studieaktivitet. Læs mere om studieaktivitet.

Har du en permanent fysisk eller psykisk lidelse, som betyder, at du har brug for særlig støtte til at gennemføre en universitetsuddannelse, kan du søge Specialpædagogisk Støtte (SPS).

Få hjælp til at finde en god bolig i din studieby:

Vejviser til dit campus

For at du bedre kan navigere rundt på campus har vi samlet vores kort i en vejviser til campus.

Studiespecifikke udfordringer?

Dit studiesekretariat og fakultet er din indgang til dine studiespecifikke udfordringer. Læs mere om studievejledning på fakulteterne.

Studenterservice

Som studerende kan du henvende dig ét sted på dit campus og få foretaget en første screening i forhold til dit spørgsmål.
Læs mere her.

Find vej til ingeniøruddannelsernes studiestart

Klik her

Det Tekniske Fakultet Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 7300

Sidst opdateret: 06.04.2022