Skip to main content

Studienævnet for Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse

Medlemmer pr. 1. januar 2015:

Videnskabelige medarbejdere:

Christine Dalgård (formand og studieleder)
Lene Christiansen
Niels Christian Hvidt

Studerende:
Lisbeth Rye Olsen
Line Sørensen

Suppleant:


Studienævnssekretær:
Maria Dyrup Hansen, e-mail: mahansen@health.sdu.dk

Derudover deltager den faglige vejleder fast i studienævnets møder.

Forretningsorden for Studienævn på Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse

Dagsorden og referater:

2015:
Referat - 30. september 2015 (.pdf)
Referat - 11. juni 2015 (.pdf)
Referat - 16. februar 2015 (.pdf)

2014:
Referat - 8. december 2014 (.pdf)
Referat - 1. oktober 2014 (.pdf)
Referat - 10. juni 2014 (.pdf)
Referat - 12. februar 2014 (.pdf)

2013:
Referat - 17. december 2013 (.pdf)
Referat - 24. september 2013 (.pdf)
Referat - 10. juni 2013 (.pdf)
Referat - 7. februar 2013 (.pdf)

Mødedatoer 2015:

Den 16. februar 2015
Den 11. juni 2015
Den 30. september 2015
Den 8. december 2015 

Ansøgninger skal være studienævnssekretæren i hænde senest 14 dage før mødet. Ansøgningsskemaer findes i menuen til venstre. Sørg altid for at have alle oplysninger af relevans for sagen med i ansøgningen, da du kun kan søge én gang for hver sag.

Hvis ansøgningen drejer sig om merit vil ekspeditionstiden være noget længere – for nærmere oplysninger om ansøgningsfrister, procedurer etc. henvises til Information om meritoverførsel.

Ansøgninger om startmerit - Er du blevet optaget på SDU, og har du tidligere bestået fag på en anden uafsluttet uddannelse på samme niveau, SKAL du søge om startmerit. Dette gælder også, selv om du måske ikke ønsker at få merit. Med samme niveau menes for eks. om der er på bachelor- eller kandidatniveau.

Brug ansøgningsskemaet "ansøgning om merit".

Din ansøgning skal indeholde følgende:

  • Du skal angive, at du søger startmerit
  • Du skal oplyse om, hvilken uddannelse du tidligere har læst
  • Du skal vedlægge eksamensudskrift for de beståede fag
  • Du skal medsende fagbeskrivelse og evt. pensumliste, hvis det haves for de fag, som du søger merit for
  • Du skal indsende din ansøgning så hurtigt som muligt og senest den 1. oktober. Dette skyldes, at du måske kan få merit for fag på 1. semester og der ikke skal til eksamen i disse fag.

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte studiekoordinatoren via studienævnets mailboks: sn-susuka@health.sdu.dk

Er du i tvivl så kontakt faglig vejleder, der meget gerne hjælper med gode råd.

Vær ligeledes opmærksom på at enhver ændring i studieforløbet i forhold til studieordningen kan betyde en studieforlængelse.

Sidst opdateret: 16.08.2016