Skip to main content

Tips og tricks til at studere

 

Tips og tricks til at studere

Vi ved godt, at det kan være en omvæltning at starte på universitet. Du skal vænne dig til at være studerende i stedet for en elev. I starten kan det være svært at kende forskel på de to definitioner og hvad det betyder for din måde at lære på. Du kan her læse mere om, hvordan du kan blive skarpere på at komme godt i gang med overgangen til at være studerende.

Du er startet på dit studie, men er det det rigtige studie for dig? Hvis du er i tvivl, så er det helt normalt. Det gør ikke noget at være i tvivl, det vigtige er at man får talt med nogle om sin studietvivl, så du hurtigt finder ud af om studiet er det rigtige for dig. 
Læs mere om studievalg og studietvivl her

 

 

Det er vigtigt, at du har det godt mens du læser på universitetet. Her kan du lære mere om hvordan du bedst kan falde til i din nye rolle på SDU og hvorfor vi mener det er vigtigt, at du kommer godt fra start på dit studie – både fagligt og socialt.

Der kan komme tidspunkter, hvor du ikke er helt glad for at gå på universitetet. Det kan være du har svært ved at falde til hvis du er flyttet til din studieby – eller måske er arbejdsmængden lidt større end du havde regnet med. Her kan du læse om nogle metoder der kan få dig til at opnå en højere studietrivsel.

Det kan være svært at opretholde motivationen under hele dit studie. Det kan være fordi du synes det er for svært eller for let og din motivation derfor falder. Det kan afspejle sig i at du laver mange overspringshandlinger når du studerer og at du derfor ikke føler du når det du skal. Her kan du læse om nogle råd og teknikker der kan hjælpe dig til at bibeholde din studiemotivation.

Motivation og perfektionisme

 Det er altid godt at have en studiegruppe. I kan sparre med hinanden, og I kan lave sociale ting sammen. Her kan du læse mere om hvad der kendetegner en god studiegruppe og hvad I kan gøre, hvis I oplever udfordringer.

Eksamensteknik

Hvornår skal du starte på din eksamensforberedelse? Hvordan forbereder du dig bedst? Hvad nu, hvis du er meget nervøs? Under eksamensteknik kan få råd og øvelser til hvordan du kommer godt igennem dine eksamener.

Studieteknik og studiestruktur

Hvordan tager du gode noter? Hvordan får du et overblik over hvad du skal læse? Hvordan får du mest ud af undervisningen? Og hvor er det bedst for dig at studere? Du kan læse mere om forskellige teknikker og måder at strukturere dit studieliv på her.

Karrierevejledning

Vi har samlet nogle øvelser, som giver dig vejledning i hvilke kompetencer du har opnået på dit studie ligesom du kan blive skarpere på, hvad det er du gerne vil arbejde med når du er færdiguddannet.

Litteratursøgning og opgaveskrivning

Her kan du blive klogere på referenceredskaber når du skriver opgaver, og hvordan du bedst søger litteratur til dit fag. Du kan tage et online læringsmodul der kan hjælpe dig godt i gang med f.eks. dit bachelorprojekt eller en anden selvstændig opgave.


Sidst opdateret: 21.02.2024