Skip to main content

Den første uge af september er den første ordinære undervisningsuge hvis du er optaget til studiestart i september. Der kan dog være enkelte kurser hvor undervisningen starter allerede i løbet af august. I så fald fremgår det af den enkelte kursusbeskrivelse.

Hvis du er optaget til studiestart i februar, starter undervisningen i den første uge af februar.

Vi anbefaler at du kontakter studievejlederne på Det Naturvidenskabelige Fakultet hvis du ikke har taget en naturvidenskabelig bacheloruddannelse på SDU. De kan introducere dig til hvad der er værd at vide som ny studerende på fakultetet.

Hvis du er ny studerende på SDU, eller hvis det er mere end 90 dage, siden du afsluttede din bachelor, skal du huske at bestille et studiekort. Når du bestiller dit studiekort får du tildelt et 'eksamensnummer', som du skal bruge for at få adgang til SDU's IT-faciliteter.

Som studerende har du adgang til SDU´s IT-faciliteter, der indeholder din studenter e-mail, adgang til Studenterselvbetjeningen og e-learn.

Du vil få tilsendt en mail til den mailadresse, du har oplyst i din ansøgning med informationer om SDU’s IT faciliteter og adgang til disse. Hvis du ikke har modtaget mailen inden for 1 uge, skal du henvende dig til helpdesk@helpdesk.sdu.dk

Hvis du ikke er fuldt optaget på din kandidat, vil det fremgå af dit optagelsesbrev, hvad du mangler for at bestå.
Dokumentationen skal du indsende til Optagelse – Kandidat via www.sdu.dk/SPOC hurtigst muligt og senest inden d. 25. september.

Hvis du læser din bachelor på SDU, og ikke forventer at blive færdig inden studiestart kan du søge om tilladelse til at følge kandidatfag uden en afsluttet bachelor. Ansøgningsskemaet skal indsendes til Optagelse – kandidat inden d 15. september.

På SDU skal man selv tilmelde sig undervisning forud for studiestarten.  

Du skal være opmærksom på, at du først kan tilmelde dig undervisning ca. 3 dage efter at du har bestilt dit studiekort.

Du tilmelder dig i SDU's Studenterselvbetjening. Fristen er 31. august for efterårssemestret og 31. januar for forårssemestret.

Læs mere om tilmelding til undervisningstilmelding

itslearning kan du finde litteraturlister for de kurser, du skal have i det kommende semester. Ofte bliver litteraturlisterne først uploadet kort før semesterstart.

Spørg din underviser til råds

Det er altid en god idé at spørge din underviser til råds i forhold til, hvilken litteratur du skal prioritere at købe, og hvilken litteratur, der er sekundær – og som du måske ikke nødvendigvis behøver at købe.

Inden du går i gang ved kopimaskinen for at minimere indhugget i budgettet, skal du være opmærksom på, at kopiering kan være ulovligt.

SDU har egen boghandel

Husk, at SDU har sin egen boghandel, Academic Books, hvor du kan købe alle de bøger, du skal bruge.

Som studerende ved SDU er det dit eget ansvar at holde dig orienteret om regler for eksamen, herunder til- og framelding til eksamen. Du skal kende de gældende regler og universitetets krav til akademisk opgavebesvarelse. Læs de generelle eksamensregler

Ved du hvad det vil sige at være studieaktiv?

Som universitetsstuderende skal du selv tilmelde dig fag og prøver og samtidig bestå minimum én eksamen om året. Du skal også færdiggøre din uddannelse indenfor en fastlagt periode ligesom der er fastlagte rammer for orlov oma. Det er din pligt at sætte dig ind i reglerne og orientere dig i SDU’s regler om studieaktivitet. Læs mere om studieaktivitet.

Vi forventer, at du holder dig orienteret om meddelelser fra SDU følgende steder:

Det er dit eget ansvar at holde dig opdateret om skemaændringer, eksamensplaner, studieregler m.v.

Det er forskelligt, hvad du skal gøre alt efter, om du har afsluttet eller ikke har afsluttet din tidligere uddannelse. 

Har du læst på en anden kandidatuddannelse UDEN at afslutte?

Hvis du tidligere har læst på en anden kandidatuddannelse uden at afslutte den, skal du være opmærksom på, at du skal søge om startmerit. Det betyder, at de fag/kurser, du har bestået på din tidligere uddannelse, kan komme til at indgå i din nye uddannelse, så den bliver tilsvarende kortere.

Har du en anden kandidatuddannelse?

Har du tidligere færdiggjort en anden kandidatuddannelse, kan du søge merit.

Læs mere om start-/studiemerit.

Har du en permanent fysisk eller psykisk lidelse, som betyder, at du har brug for særlig støtte til at gennemføre en universitetsuddannelse, kan du søge Specialpædagogisk Støtte (SPS).

Få hjælp til at finde en god bolig i din studieby:

Vejviser til dit campus

For at du bedre kan navigere rundt på campus har vi samlet vores kort i en vejviser til campus.

Studiespecifikke udfordringer?

Studievejlederne på Naturvidenskab er din indgang til at få hjælp til dine studiespecifikke udfordringer.

SDU Studenterservice

Som studerende kan du henvende dig ét sted på din campus og få foretaget en første screening i forhold til dit spørgsmål. Læs mere om SDU Studenterservice.