Skip to main content

Den første hverdag i september er den første ordinære undervisningsdag. Der kan dog være enkelte kurser hvor undervisningen starter allerede i løbet af august. I så fald fremgår det af den enkelte kursusbeskrivelse.

Studerende på naturvidenskabelige sidefag og tilvalg har ikke separate hold, men bliver blandet med centralfagsstuderende fra to forskellige årgange.