Skip to main content

Praksis for afgørelser i sager om påvist eksamenssnyd

SDU har praksis for følgende sanktioner i sager om påvist eksamenssnyd:

  • Første-gangs-forseelser sanktioneres med en advarsel, samt en afvisning af den gennemførte prøve.
  • Anden-gangs-forseelser sanktioneres med en midlertidig bortvisning fra universitetet i et til to semestre, samt en afvisning af den gennemførte prøve.
  • Tredje-gangs-forseelser sanktioneres med en tidsubegrænset bortvisning fra universitetet, samt en afvisning af den gennemførte prøve.
  • Påvist eksamenssnyd i forbindelse med en afsluttende prøve (BA-projekt, afgangsprojekt, kandidatspeciale, o. lign.) kan bevirke, at første-gangs-forseelser sanktioneres med en midlertidig eller en tidsubegrænset bortvisning fra universitetet. I forlængelse heraf kan der ved anden-gangs-forseelser begået under førnævnte typer af prøver sanktioneres med tidsubegrænset bortvisning fra universitetet.
  • Sagens omstændigheder kan bevirke, at der ved første-gangs-forseelser sanktioneres med en midlertidig eller en tidsubegrænset bortvisning fra universitetet, og at der ved anden-gangs-forseelser sanktioneres med tidsubegrænset bortvisning fra universitetet.
 Se ”Regler om disciplinære foranstaltninger over for de studerende ved SDU” for information om det retlige grundlag for SDUs behandling af sager om eksamensuregelmæssigheder.

Sidst opdateret: 27.06.2022