Skip to main content

Baggrund for arrangementet

SDU vil fællesskabet!

SDU's strategi om fremragende forsknings- og læringsmiljøer sætter bl.a. fokus på trivsel, med målet om at skabe et inkluderende fællesskab, hvor alle på universitetet trives. Trivsel er ikke kun et individuelt anliggende, det er en fælles forpligtelse for alle, der er en del af SDU, ansatte som studerende. 

Vi tror på, at vi ved at opbygge tillid og psykologisk tryghed kan engagere kompetente mennesker til at udfordre status quo og bidrage til universitetets såvel som samfundets udvikling.Vi har tillid til vores studerende og medarbejdere og tror på, at de bedste løsninger opstår gennem tæt samarbejde på tværs af hele SDU.

Fælles forståelse af 'trivsel'

Trivsel er et ofte omtalt emne, især inden for uddannelsessektoren, og der er mange initiativer i gang for at fremme trivsel.

Men hvad betyder trivsel egentlig? Hvordan definerer vi trivsel, og hvordan kan vi sikre, at vores trivselsfremmende tiltag er i overensstemmelse med de mennesker, det vedrører?

Vi mener, at vores studerende og medarbejdere besidder værdifulde kompetencer og levede erfaringer, der kan give os indsigter i, hvordan SDU opleves i praksis. Disse indsigter kan hjælpe os med at identificere områder, hvor vi sammen kan udfordre det eksisterende og udvikle nye tilgange.

Ofte opstår de bedste løsninger i konkrete situationer og gennem erfaringer. Med dette i tankerne inviterer SDU alle til en samskabelsesproces, hvor vi sammen vil kvalificere vores tilgang til og styrkelse af trivsel på SDU.

Forankret i virkeligheden

For at sikre, at vores dialog er konkret og meningsfuld, baserer trivselsarrangementet sig på resultaterne af studiemiljøundersøgelsen 2023 samt input fra medarbejdere i forbindelse med arbejdsmiljø- og undervisningsevalueringer.

Mens mange på SDU generelt trives, er det vigtigt at adressere de 24% af vores studenterpopulation, som ikke oplever at trives. Mennesker der ikke trives er et fælles problem hvad enten de er studerende eller ansatte. Vi ønsker at dykke dybere ned i spørgsmålet om, hvordan trivslen kan forbedres generelt, og hvordan vi kan støtte dem, der ikke trives.

Den 31. oktober vil vi sammen udforske disse spørgsmål. Som forberedelse til arrangementet har vi gennemført en analyse af fritekstsvar fra studiemiljøundersøgelsen 2023, og resultaterne er blevet drøftet i en arbejdsgruppe bestående af studerende samt videnskabeligt og teknisk-administrativt personale. Disse resultater har været med til at forme temaerne for årets arrangement.

Sidst opdateret: 05.10.2023