Skip to main content

Procedure ved mistanke om snyd

Når mistanke om en eller flere uregelmæssigheder i en eksamensbesvarelse, som du har indleveret til bedømmelse, opstår, vil forholdene blive fremsendt til din studieleder.

Hvis der er tale om sjusk eller fejl, der udspringer af manglende viden om god akademisk praksis, kan din studieleder vælge ikke at indberette en uregelmæssighed til rektor. I stedet kan din studieleder vælge at tilbyde dig vejledning om god akademisk skik og praksis.

Hvis studieleder vælger at indberette dig til rektor, vil du modtage en notifikation i din studentermail herom, så snart din sag bliver overdraget til Studieservice (sagsbehandlende enhed).

Når Studieservice har gennemgået sagens materialer, vil du blive indkaldt dig til et møde hos Studieservice. Mødet er den partshøring, som forvaltningsloven stiller krav om, at universitetet skal holde med dig. Du har lov til at tage en bisidder med til mødet. Fra SDUs side vil din studieleder og to repræsentanter fra Studieservice deltage. På mødet vil du få lejlighed til at kommentere på de forhold, som du er indberettet for. Du vil i forbindelse med indkaldelsen få forelagt de materialer, som rektor vil ligge til grund for en eventuel afgørelse i sagen.

Efter mødet vil Studieservice fremsende sagens materialer, inkl. dine eventuelle bemærkninger, til rektor. Når rektor har gennemgået materialet vil han træffe afgørelse i sagen (læs mere om praksis). Du vil herefter modtage afgørelsen fra rektor på din studentermail. Har du spørgsmål undervejs, kan du kontakte Studieservice. Kontaktoplysningerne finder du på den notifikation, som du modtager.

Sidst opdateret: 19.07.2022