Skip to main content

Undgå eksamenssnyd

Hvad er eksamenssnyd?


Hvis du - tilsigtet eller utilsigtet - forbedrer dit eller en medstuderendes resultat, regnes dette for eksamenssnyd.

Nedenfor gives en række eksempler på, hvad eksamenssnyd kan være. Vær opmærksom på, at der kun er tale om eksempler. Selvom nogle situationer ikke står omtalt her, kan det alligevel være snyd. Derfor; er du det mindste i tvivl om reglerne for eksamenssnyd, så spørg din underviser, din vejleder eller din eksaminator til råds før du afleverer din eksamensbesvarelse.


Eksempler på eksamenssnyd

Man taler om plagiering/kopiering, når man "efterligner eller direkte afskriver andres tekster, uden at angive kilden og gøre opmærksom på, at det drejer sig om citat eller resumerende arbejde" (Citat fra Hanne Leth Andersen og Jens Toftskov: Eksamen og eksamensformer. Betydning og bedømmelse. Samfundslitteratur. 2008).

I en eksamenssituation betyder plagiering/kopiering, at du lader en tekst, illustration, en struktur eller en idé  mv. fremstå som dit eget værk.

UNDGÅ EKSAMENSSNYD Læs hvordan du undgår at snyde her.

Hvis du genbruger dele af en opgave, som du selv tidligere har udarbejdet, skal du behandle denne opgave som enhver anden kilde; dvs. benytte korrekt kildehenvisning og citering.

UNDGÅ EKSAMENSSNYD Læs hvordan du undgår at snyde her.

Hvis du får hjælp af fx. en medstuderende eller et familiemedlem til at løse din opgave, helt eller delvist, så er det eksamenssnyd.

I forbindelse med skriftlige stedprøver anses enhver form for kontakt med medstuderende, eller personer uden for eksamenslokalet, for eksamenssnyd, upåagtet om kontakten omhandler eksamen eller ej.

UNDGÅ EKSAMENSSNYD Læs hvordan du undgår at snyde her.

Hvis det fremgår af fagbeskrivelse/eksamensinformationen, at du ikke må medbringe hjælpemidler, så må du ikke have noget med! Det gælder både en formelsamling, en ordbog, små "noter" eller "gule lapper". Du må heller ikke have skrevet små "faglige guldkorn" på armen eller andre steder.

UNDGÅ EKSAMENSSNYD Læs hvordan du undgår at snyde her.

Hvis du samler empiriske data, vil det være forfalskning, hvis du "opfinder" data. Så hvis du skal bruge 100 svar, og det kun er lykkedes at indsamle 90, så må du ikke opfinde de sidste 10 svar.

UNDGÅ EKSAMENSSNYD Læs hvordan du undgår at snyde her.

Tidsfaktoren indgår i bedømmelsen. Derfor skal du overholde de tidsgrænser, der er fastsat for eksamen.

Arbejder du videre på eksamensbesvarelsen efter eksaminationens ophør eller afleverer du senere, så får du en fordel, og bedømmelsesgrundlaget bliver forkert.

UNDGÅ EKSAMENSSNYD Læs hvordan du undgår at snyde her.

Kender du eksamensopgaven på forhånd, og deltager du alligevel i eksamen, så er det eksamenssnyd. Får du kendskab til opgaven inden eksamen, så må du ikke deltage i denne.

UNDGÅ EKSAMENSSNYD Læs hvordan du undgår at snyde her.

Ved nogle undervisningsaktiviteter er der mødepligt, og denne betragtes som en del af eksamen. Hvis du får en medstuderende til at "krydse sig af", selvom du ikke er til stede, så er det eksamenssnyd.

Hvis du "hjælper" en medstuderende med at "krydse" vedkommende af, så hjælper du en medstuderende til eksamenssnyd, og ved en sådan handling kan du idømmes en sanktion.

UNDGÅ EKSAMENSSNYD Læs hvordan du undgår at snyde her.

Sidst opdateret: 05.11.2023