Skip to main content

Hvis du snyder

Universitetet har 4 overordnede principper vedrørende eksamenssnyd:

Hvis du snyder dig til en bedre karakter devaluerer dette både dit og dine medstuderendes eksamensbevis. Troværdigheden af alle andre beviser udstedt af SDU mister værdi. Derfor anses eksamenssnyd for en af de mest uacceptable handlinger i universitetsverdenen. SDU tager ansvar for at sikre troværdigheden i eksaminerne. Vi arbejder kontinuerligt på at stille rammer til rådighed, så I, som studerende, kan aflægge eksaminer på redelig vis. Læs om Principper for Troværdige eksaminer.

Sidst opdateret: 19.07.2022