Skip to main content

Talentaktiviteter

Talentaktiviteter er en mulighed hvis du gerne vil udvikle dine kompetencer ud over, hvad din uddannelse i sig selv giver mulighed for.

Hvis du gennemfører din uddannelse på normeret tid, bliver alle talentaktiviteter registreret på dit eksamensbevis – men de ekstra ECTS erstatter ikke nogen af de kurser og andre uddannelseselementer der indgår i dit studieforløb.

Talentprogrammer og individuelle talentaktiviteter

På SDU udbyder vi flere forskellige talentprogrammer. Nogle af programmerne er tværfaglige så du kommer til at arbejde sammen med studerende fra andre uddannelser.

Derudover har du mulighed for at få godkendt individuelle talentaktiviteter som er igangsat af enten dig selv eller en underviser/vejleder.

Herunder kan du se eksempler på individuelle aktiviteter, der kan blive godkendt som talentaktiviteter:

  • Deltagelse i relevante konferencer
  • Deltagelse i relevante konkurrencer
  • Deltagelse i relevante forsknings- og udviklingsaktiviteter, som ikke indgår i dit studieforløb
  • Publicering af artikler i anerkendte tidsskrifter

Der er følgende rammer for individuelle talentaktiviteter:

  • Aktiviteterne, du deltager i, skal have faglig sammenhæng med din uddannelse, og du skal kunne dokumentere det faglige resultat.
  • Du skal gennemføre din uddannelse på normeret tid og må ikke på noget tidspunkt blive forsinket i dit studieforløb – hverken før, under eller efter aktiviteterne.
  • Aktiviteter, du gerne vil deltage i, skal godkendes af dit studienævn.

For at du kan få en talentakvititet på dit eksamensbevis, skal der være en vejleder eller en anden fagperson tilknyttet aktiviteten.

Det er vejlederen/fagpersonen, som søger om at få godkendt aktiviteten hos dit studienævn.

Sidst opdateret: 12.10.2023