Skip to main content

Virksomhedsprojekt

Generelt om virksomhedsprojekter

Når du laver et virksomhedsprojekt, tilbringer du et semester helt eller delvist på en arbejdsplads. Det kan være i en privat virksomhed, en offentlig eller politisk organisation, frivillighedssektoren eller et andet praksisfelt, du og din vejleder vurderer er relevant.

Du indgår i arbejdspladsens dagligdag på lige fod med de ansatte medarbejdere og løser de aftalte opgaver. Det betyder, at du som udgangspunkt følger de normerede mødetidspunkter, deltager i medarbejdermøder m.m.

Et virksomhedsprojekt er dog ikke et egentligt ansættelsesforhold. Målet er, at du får en praktisk forståelse af og analytisk refleksion over, hvordan du kan anvende din faglighed under givne organisatoriske og erhvervsmæssige forhold, med afsæt i en konkret problemstilling på en konkret arbejdsplads. Typisk arbejder du på ét større gennemgående projekt, og efter en introduktionsperiode vil du typisk også hjælpe med at løse konkrete opgaver ad hoc i kortere perioder, efter aftale med virksomheden og din projektvejleder. Det forventes, at du løser disse opgaver selvstændigt og på et videnskabeligt grundlag.

Gennem et virksomhedsprojekt kan du blandt andet få:

 • styrket din faglige selvtillid og selvforståelse
 • erfaring, du senere kan slå på i din jobsøgning
 • netværk, der kan blive nyttigt senere
 • indblik i et bestemt jargon, en arbejdskultur og forretningsforståelse

Desuden bliver du muligvis klogere på, hvad du godt kunne tænke dig at arbejde med – eller hvad du måske ikke har lyst til at arbejde med. Uanset hvad, lærer du en masse af at afprøve dig selv og din viden i praksis.

En del virksomhedsprojekter fører til et efterfølgende specialesamarbejde – og i nogle tilfælde også et job efter endt uddannelse.

Et virksomhedsprojekt indgår i dit studieforløb som en fagperspektiverende aktivitet og kan have et omfang af 10, 15, 25 eller 30 ECTS.

 • 10 ECTS svarer til 7 ugers fuldtidsarbejde eller 250 arbejdstimer, inkl. rapportskrivning og forberedelse af mundtlig eksamen. Hvis du laver et virksomhedsprojekt på 10 ECTS, er du derfor typisk i virksomheden/organisationen på fuld tid i 6 uger eller på halv tid i 3 måneder, efter nærmere aftale.

 • 15 ECTS svarer til 10 ugers fuldtidsarbejde eller 375 arbejdstimer, inkl. rapportskrivning og forberedelse af mundtlig eksamen. Hvis du laver et virksomhedsprojekt på 15 ECTS, er du derfor typisk i virksomheden/organisationen på fuld tid i 2 måneder eller på halv tid i 4 måneder, efter nærmere aftale.

 • 25 ECTS svarer til 17 ugers fuldtidsarbejde eller 625 arbejdstimer, inkl. rapportskrivg og forberedelse af mundtlig eksamen. Hvis du laver et virksomhedsprojekt på 15 ECTS, er du derfor typisk i virksomheden/organisationen på fuld tid i 3 ½ måneder.

 • 30 ECTS svarer til 20 ugers fuldtidsarbejde eller 750 arbejdstimer, inkl. rapportskrivning og forberedelse af mundtlig eksamen. Hvis du laver et virksomhedsprojekt på 30 ECTS, er du derfor typisk i virksomheden på fuld tid i 4 måneder, svarende til et semesters undervisning.

Et virksomhedsprojekt er en del af din uddannelse. Forløbet hverken hverken kan eller bør betragtes som et ansættelsesforhold, og derfor må du ikke modtage løn, honorarer eller vederlag i forbindelse med et virksomhedsprojekt i Danmark.

Du må dog godt få refunderet udgifter til dokumenterede og nødvendige udgifter under opholdet – for eksempel rejseforsikringer, transportudgifter, telefonregninger eller dobbelt husleje. Du skal kunne dokumentere at udgifterne er knyttet til dit virksomhedsprojekt og de opgaver, du arbejder med.

Du har dog ikke krav på at få sådanne udgifter refunderet af projektværten medmindre I har aftalt det.  Husk også at undersøge om værdien af et eventuelt tilskud kan være skattepligtig.

Du må også modtage en erkendtlighed på op til 3.000 kr. før skat pr. måned fra praktikpladsen. Denne erkendtlighed må ikke have karakter af at være en fastsat, forudaftalt lønindkomst. Den kan altså ikke skrives ind i en projektkontrakt, og du vil altid modtage den bagudrettet.

Bemærk at du som studerende ikke kan benytte dig af skattemæssige befordringsfradrag under et virksomhedsprojekt.

Læs mere om reglerne for kompensation og erkendtligheder på su.dk.

Ved virksomhedsprojekter i udlandet kan du kontakte SDU International for hjælp til planlægning af dit ophold.

Bemærk at du må gerne modtage løn i forbindelse med et virksomhedsprojekt i udlandet, hvis der er lovkrav om det i det pågældende land. Det gælder for eksempel i Tyskland og Frankrig.

Du skal kunne dokumentere at det er et lovkrav, at du får løn, og du må ikke samtidig modtage SU fra den danske stat.

Du afslutter virksomhedsprojektet med en skriftlig rapport over projektforløbet. 

De formelle krav til rapporten vil fremgå af kursets side i itslearning.

Afleveringsdatoen for rapporten fremgår af kursusbeskrivelsen.

Rapporten bedømmes med ekstern censur og karakter efter 7-trinsskalaen.

Du kan søge om dispensation til at ændre titlen på dit projekt hvis du undervejs i forløbet finder ud af, at dit projekt tager en anden drejning end først antaget.

Du kan søge om udsættelse af afleveringsfristen hvis du kan dokumentere, at du ikke kan aflevere projektrapporten rettidigt på grund af usædvanlige forhold. Udsættelse af afleveringsfristen skal først godkendes af din projektvejleder, derefter af instituttets undervisningsudvalg og endelig af studielederen. Det er derfor vigtigt at du kontakter din vejleder, før du sender en ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen.

Uanset om du søger om titelændring eller om udsættelse af afleveringsfristen, skal du sende din ansøgning senest 4 uger før afleveringsfristen. Hvis du ikke overholder fristen, vil ansøgningen ikke blive behandlet.

Søg om ændring af projektet

Planlæg dit forløb

Gå i gang med planlægningen i god tid inden det semester, hvor du skal lave virksomhedsprojektet.

Sådan gør du

Alle lektorer og professorer på Institut for Biokemi og Molekylær Biologi kan fungere som interne projektvejledere.

Den interne projektvejleder har det formelle ansvar for at vejlede dig under projektforløbet og skal sikre at projektets formål, indhold, omfang og niveau er i overensstemmelse med uddannelsens faglighed. Du er dog selv ansvarlig for at tage kontakt til din interne projektvejleder for at koordinere møder, vejledning, besøg i virksomheden m.m.

Inden du vælger en projektvejleder, skal du kontakte en af følgende projektkoordinatorer:

Professor Peter Højrup
E-mail: php@bmb.sdu.dk

Ekstern lektor Eva Bang Harvald
E-mail: ebhar@bmb.sdu.dk

Det er dit eget ansvar at finde en virksomhed, organisation eller anden arbejdsplads der kan være projektvært for dit virksomhedsprojekt. Det er en god idé at gå tidligt i gang med at finde en projektvært, da det kan tage tid at finde et sted og få en aftale på plads.

Hvis du ønsker idéer til hvor du kan lave dit virksomhedsprojekt, kan du tjekke SDU's jobbank. Du kan også være, at projektvejlederen på din uddannelse har kontakter.

Gå til SDU's jobbank

SDU RIO kan hjælpe hvis du har brug for hjælp til at finde en virksomhed eller organisation at samarbejde med. Skriv en mail til Fleur Bernburg på fleub@sdu.dk.

Flere virksomheder har allerede et samarbejde med Det Naturvidenskabelige Fakultet i forhold til virksomhedsprojekter. Prøv at skrive til dem og hør om de har tid og mulighed for at samarbejde med dig om dit projekt.

Gå til virksomhedslisten

Du kan også få hjælp hos studievejlederne. Skriv en mail til studyscience@sdu.dk med følgende informationer:

 • Din uddannelse
 • Hvilken faglighed du ønsker at arbejde med
 • Hvilke interesseområder du kunne være interesseret i at arbejde med
 • Hvilke dage og tidspunkter du kan mødes for at få hjælp til at finde en virksomhed/organisation

Når du har skabt kontakt til en projektvært, er det vigtigt at I mødes og afstemmer forventninger:

 • Hvad kan du forvente af projektværten?
 • Hvad kan projektværten forvente af dig?
 • I hvilken periode skal du lave projektet?
 • Hvem er din eksterne projektvejleder?

Den eksterne projektvejleder skal være en medarbejder med en akademisk uddannelse der arbejder i den afdeling, som du bliver tilknyttet. Han eller hun fungerer som din daglige sparringspartner under projektforløbet og er ansvarlig for at skabe gode rammer for dit ophold. Den eksterne projektvejleder har således ansvar for at introducere dig til arbejdspladsen og for den løbende faglige vejledning.

Du skal tilmelde dig virksomhedsprojektet i studenterselvbetjeningen i perioden for kursustilmelding.

 • Hvis du vil lave et virksomhedsprojekt i forårssemestret, skal du tilmelde dig i perioden 20.-30. november.
 • Hvis du vil lave et virksomhedsprojekt i efterårssemestret, skal du tilmelde dig i perioden 20.-30. maj.

Gå til studenterselvbetjeningen

Når alle aftaler er på plads, skal du udfylde en projektkontrakt. Kontrakten indeholder blandt andet en projektbeskrivelse som skal godkendes både af din interne projektvejleder på SDU og af din eksterne projektvejleder hos projektstedet, inden du indsender kontrakten.

Ud over at kontrakten fastsætter projektets titel og periode, beskriver den andet dine og projektværtens rettigheder og pligter under projektforløbet. Kontrakten sikrer for eksempel at du får tildelt meningsfyldte opgaver på et tilstrækkeligt højt niveau, og at virksomheden trygt kan lade dig få indsigt i fortrolige arbejdsgange og dokumenter.

Du skal indsende projektkontrakten senest en uge efter starten på det semester, hvor du laver projektet:

 • Hvis du laver et virksomhedsprojekt i forårssemestret, er indsendelsesfristen 7. februar

 • Hvis du laver et virksomhedsprojekt i efterårssemestret, er indsendelsesfristen 7. september

Vi anbefaler dog at du indsender projektkontrakten hurtigst muligt, efter du har tilmeldt dig virksomhedsprojektet via studenterselvbetjeningen.

Når studienævnet har godkendt projektkontrakten, får du en bekræftelse på, at den er godkendt.

Gå til projektkontrakten (åbner i SPOC)

Fortroligheds- og samarbejdsaftaler

Hvis projektstedet har yderligere ønsker til en fortroligheds- og samarbejdsaftale end dem som indgår i projektkontrakten, er der flere ting du som studerende skal være opmærksom på. Blandt andet skal aftalen godkendes af SDU RIO for at dit institutleder kan underskrive aftalen på vegne af universitetet.

Læs mere om fortroligheds- og samarbejdsaftaler med virksomheder

Sidst opdateret: 12.10.2023