Skip to main content

Studiestartsmanual

 

Er du ny studerende på SDU er det vigtigt, du hurtigst muligt bestiller et studiekortNår du bestiller dit studiekort får du tildelt et eksamensnummer, som du skal bruge for at kunne komme på SDU's IT faciliteter.

Har du læst din bachelor på SDU skal du bruge det samme studiekort på kandidatuddannelsen. Er din bachelor fra et andet SDU campus, skal du have kodet dit kort om ved pedellerne, så du har adgang til dit nye campus. Det kan de hjælpe dig med på introduktionsdagen. 

Som studerende har du adgang til SDU´s IT-faciliteter, der indeholder SDU e-learn, SPOC og Microsoft 365.

Det er på SDU E-learn du finder vigtige funktioner som din SDU E-mail, It's Learning og selvbetjeningen.

 • SDU e-mailen er den officielle kanal fra SDU og det er her al information fra universitetet bliver sendt til. Det er derfor vigtigt at du læser den dagligt. Du kan hente mail ned på din smartphone, så du hurtigt og nemt kan tilgå din mail. Du finder en vejledning her
 • SDU It's learning er dit "intranet" Det er her du kan se lektionsplaner, materiale mm. for de enkelte fag du er tilmeldt.
  Der vil også være forskellige aktiviteter hvor du kan dygtiggøre dig inden for f.eks. studiekompetencer, verdensmål og lignende.
  På It's learning kan du også se dit skema under funktionen "kalender"
  Du kan hente It's learning ned som app til din mobiltelefon
 • SDU Selvbetjeningen skal du bruge når du skal tilmelde dig undervisning og eksamen og det er også her, du kan se dine resultater fra dine skriftlige eksamener.

Har du læst din bachelor på SDU skal du bruge samme login til de forskellige tjenester, som du er vant til. Er du ny SDU studerende vil du få tilsendt en e-mail til den e-mailadresse, du har oplyst i din ansøgning. H

vis du ikke har modtaget mailen inden for 1 uge, skal du henvende dig til helpdesk@helpdesk.sdu.dk. 

Du skal selv tilmelde dig fag på dit studie. 

Du tilmelder dig på SDU selvbetjeningen. Vær opmærksom på kun at tilmelde dig et semester af gangen og ikke alle fagene på uddannelsen. Du kan under uddannelsens opbygning i højre menuen se hvilke fag du skal have dette semester og dermed hvilke du skal tilmelde dig. 

Når du tilmelder dig undervisningen er du automatisk tilmeldt det første prøveforsøg i faget.

OBS: Tilmelding til et fag er bindende, og du kan ikke framelde dig det igen efter tilmeldingsperiodens udløb. Du kan dog bytte et valgfag ud med et eller flere andre valgfag indtil 3 uger efter semesterstart. 

 

Det er forskelligt, hvad du skal gøre alt efter, om du har afsluttet eller ikke har afsluttet din tidligere uddannelse. 

Har du læst på en kandidatuddannelse UDEN at afslutte den? 

Hvis du tidligere har læst på en anden kandidatuddannelse uden at afslutte den, skal du være opmærksom på, at du skal søge om startmerit. Det betyder, at de fag/kurser, du har bestået på din tidligere uddannelse, kan komme til at indgå i din nye uddannelse, så den bliver tilsvarende kortere.

Vurdering vedr. startmerit kan være foretaget i forbindelse med behandling af din ansøgning om studieskift eller overflytning fra et andet universitet. Du vil i forbindelse med din bekræftelse på optagelse have modtaget en meritvurdering af fag fra tidligere uafsluttede kandidatforløb.  Ellers vil du blive henvist til en vurdering vedrørende startmerit i studienævnet.

Er du skiftet fra en erhvervskandidat til den samme uddannelse på heltid, vil en meritoverførsel af fag normalt ske automatisk.

Har du færdiggjort en kandidatuddannelse?

Har du tidligere færdiggjort en anden kandidatuddannelse, kan du søge merit.

Du kan læse mere om hvordan du søger om startmerit her (Deadline er 1. oktober ved studiestart i september og 1.marts ved studiestart i februar).

Regler for tidsgrænser og studieaktivitetskravet

Som SDU studerende skal du overholde reglen om tidsgrænser - du må nemlig kun være 6 mdr. forsinket i dit kandidatstudium. 
Du skal også leve op til et bestemt antal beståede ECTS om året. Overholder du ikke reglerne, vil du blive udmeldt fra studiet. 

Det er derfor vigtigt, at du sætter dig ind i reglerne for dit studie.

Der kan være nogle studieregler, der alene er knyttet til din aktuelle kandidatuddannelse. Det kan være regler omkring hvilke fagområder, der kan indgå i en forhåndsmerit, mulighed for at skifte fra en profil til en anden på den samme uddannelse, rækkefølge af fag /faglig progression m.fl. Disse regler finder du i din studieordning, som du kan finde på din studieside under uddannelsens opbygning. 

Du får adgang til dit skema - eller din læseplan - på flere måder.

 1. Du kan finde en oversigt over hele semesteret på din studieside på mitsdu.dk (under fag og skema i højremenuen)
 2. Du kan finde en digital udgave af dit skema på it's learning.  

Vi anbefaler at du i starten af semesteret finder oversigtsskemaet på mitsdu.dk, så du har en samlet oversigt for hele semesteret, som du gemmer på din pc eller printer ud. 

I det daglige kan du bruge kalenderfunktionen i it's learning, så du har dine informationer om fag og skema samlet et sted - og du kan tilgå det hele fra appen på din mobil. 

Du skal selv sørge for at søge om SU, som du gør direkte på SU's hjemmeside. 

Har du spørgsmål til din SU, antal klip, hvad reglerne er med SU og barsel eller andet, så kan du kontakte vores SU kontor på SDU.

Du skrive til dem via SPOC (Single Point Of Contact) hvor du skal logge ind med din SDU bruger. 

 

 

It's learning kan du finde litteraturlister for de kurser, du skal have kommende semester. Ofte bliver litteraturlisterne først uploadet kort før semesterstart. Du kan også finde de enkelte fagbeskrivelser  via menuen til højre under uddannelsens opbygning og den profil du læser. 

Spørg din underviser til råds
Det er altid en god idé at spørge din underviser til råds i forhold til, hvilken litteratur du skal prioritere at købe, og hvilken litteratur der er sekundær - og som du måske ikke nødvendigvis behøver at købe.

Bøgerne kan du købe via Academic Books på dette link. 

Har du en permanent fysisk eller psykisk lidelse, som betyder, at du har brug for særlig støtte til at gennemføre en universitetsuddannelse, kan du søge Specialpædagogisk Støtte (SPS).

 

Hvem kan hjælpe dig under din studietid?

Cand.merc. studiet er hovedsageligt koblet til institut for Entreprenørskab og Relationsledelse,(IER) som hører til i Kolding, Sønderborg og Slagelse. De fleste af dine undervisere på studiet har arbejdsplads på SDU Kolding, og du finder dem på plan 6.

Cand.merc.aud. studiet er hovedsageligt koblet til Juridisk Intitut og Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, (IVØ) Nogle af dine undervisere sidder i Kolding på plan 6 og andre sidder  i Odense. 

Du er altid velkommen til at tale med dine undervisere om dine fag udenfor undervisningen.

Du har også profilansvarlige for din uddannelse, som du er velkommen til at kontakte, hvis du har faglige spørgsmål.

 • Cand.merc. Forretnings -og markedsudvikling:  Kristian Philipsen
 • Cand.merc. Styring og ledelse: Jesper Piihl
 • Cand.merc. Business Controlling: Dennis van Liempd
 • Cand.merc. Erhvervskandidat - begge profiler: Jesper Piihl
 • Cand.merc.aud: Dennis van Liempd
 • Cand.merc.aud. Erhvervskandidat: Dennis van Liempd

 


Du har under dit studie mulighed for at tale med en faglig vejleder. 
En faglige vejleder er selv studerende på en erhvervsøkonomisk uddannelse i Kolding, og kan hjælpe dig med studietvivl, studienævnsansøgninger, udlandsophold, valg om valgfag, studieregler og meget mere. 

Den faglige vejleder har eget kontor på plan 6, hvor du kan komme til vejledning i fred og ro.

Du kan se kontaktinformationerne for de faglige vejledere her  

 


Du kan altid tale med Studieservice, hvis der er noget du er i tvivl om. 
Det er Studieservice der planlægger både din undervisning og dine eksamener, og de kan hjælpe dig med de mere studieadministrative ting. 

Du kan altid kontakte dem på: studieservice-ko-SAM@sdu.dk

 

 

 


Sidst opdateret: 06.09.2022