Skip to main content

HA meritordning

Her på siden kan du se ordningen, som den ser ud for forskellige uddannelsesbaggrunde.  Semesteret i parentes i skemaet angiver fagets placering på Erhvervsøkonomi, HA samt fagets størrelse i ECTS. På et semester tager du 30 ECTS.

Sidste opstart af meritordningen var i efteråret 2021. Linjen er derfor som sådan udfaset med udgangen af forårssemestret 2023. 

Studerende, der måtte mangle færdiggørelse af et eller flere fag henvises til eksamenssiderne for Erhvervsøkonomi, HA for den aktuelle campusby, hvor faget er fulgt med undervisning.

 

 

Nuværende ordning (2020)

Ordningen gælder for personer med følgende uddannelser fra erhvervsakademierne: Markedsførings-, Finans-, Logistik-, Service-, Handelsøkonom og Financial Controller.


Adgangskravet til bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi er en bestået Markedsførings-, Finans-, Logistik-, Service-, Handelsøkonom- eller Financial Controller uddannelse. Derudover skal de specifikke adgangskrav til bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA også være opfyldt.

1.-årsprøve og valgfag

1.- årsprøvefagene skal man deltage i, og de skal være bestået senest efter to semestre. Du kan læse mere om hvilke fag, der indgår i 1.-årsprøven i studieordningen. Afhængigt af, hvilken akademiuddannelse, der er givet merit for, skal der vælges fag for et antal ECTS. Disse fag besluttes på den enkelte campus. Studienævnet har besluttet, at campusspecifikke fag udgøres af valgfag. Du kan placere dem frit, men de skal udgøre mindst 30 ECTS pr. semester.

Studieordninger og fagbeskrivelser

  • Studieordningen og regler for meritordningen finder du under studieordning.

Fagbeskrivelser

 

Markedsføringsøkonomer (2020)

1) Der kan søges individuel fritagelse for statistikdelen af Matematik og Statistik, forudsat at valgfag i Statistik er bestået på Markedsføringsøkonomuddannelsen. De 5 ECTS, som statistikdelen udgør, erstattes i givet fald af campusspecifikt fag/valgfag. 

2) Studerende, der er påbegyndt Markedsføringsøkonom-uddannelsen før 1. september 2015 er fritaget fra Erhvervsjura og skal i stedet følge et campusspecifikt fag/valgfag. Studerende, der er påbegyndt Markedsføringsøkonom-uddannelsen 1. september 2015 eller senere, og som har fulgt valgfag i Erhvervsjura på Markedsføringsøkonom-uddannelsen kan søge studienævnet om at blive fritaget fra Erhvervsjura og i stedet følge et campusspecifikt fag/valgfag.

 

Finansøkonomer (2020)

1) Faget Matematik udgøres af matematik-delen af faget Matematik og Statestik, og samlæses og eksamineres med samme fag

Financial controller (2020)

1) Der kan søges individuel fritagelse for statistikdelen af Matematik og Statistik, forudsat at valgfaget Videregående statistik på uddannelsen til Financial Controller er bestået. De 5 ECTS, som statistikdelen udgør, erstattes i givet fald af campusspecifikt fag/valgfag. 

2) Hvis der gives karakter i faget, vægter karakteren med fagets ECTS værdi.

Handels-, service- og logistikøkonomer (2020)

1) Bemærk at studieforløbet indeholder i alt 120 ECTS

 

Tidligere ordning (sidste optag september 2019)

 

Markedsføringsøkonomer (2019)

1) Du kan søge individuel fritagelse for statistikdelen af Matematik og Statistik, forudsat at valgfaget i statistik er bestået på markedsføringsøkonomuddannelsen. De 5 ECTS, som statistikdelen udgør, erstattes af valgfag.

2)Studerende, der er påbegyndt Markedsføringsøkonom-uddannelsen før 1. september 2015 er fritaget fra Erhvervsjura og skal i stedet følge et campusspecifikt fag.
 
Studerende, der er påbegyndt Markedsføringsøkonom-uddannelsen 1. september 2015 eller senere, og som har fulgt valgfag i erhvervsjura på Markedsføringsøkonom-uddannelsen kan søge studienævnet om at blive fritaget fra Erhvervsjura og i stedet følge et campusspecifikt fag.

Finansøkonomer (2019)

1) Du kan søge individuel fritagelse for statistikdelen af Matematik og Statistik, forudsat at faget statistik er bestået på finansøkonomuddannelsen. De 5 ECTS, som statistikdelen udgør, erstattes af valgfag.

 

Financial controller (2019)

1) Der kan søges individuel fritagelse for statistikdelen af Matematik og Statistik, forudsat valgfaget Videregående statistik på uddannelsen til Financial Controller er bestået. De 5 ECTS, som statistikdelen udgør, erstattes af valgfag.

 

Handels-, service- og logistikøkonomer (2019)

Studienævn for Erhvervsøkonomi (Kolding) Syddansk Universitet

  • Universitetsparken 1
  • Kolding - DK-6000
  • Telefon: +45 6550 1406

Sidst opdateret: 21.02.2024