Skip to main content

Erhvervsøkonomi, HA - Kolding

Uddannelsens forløb

Sæt dig ind i hvilke fag og eksamener du skal have, hvornår der er valgfrie elementer osv. På den måde er du hele tiden på forkant med din uddannelse og kan træffe gode og velovervejede valg.

Din bacheloruddannelse er normeret til 180 ECTS hvilket svarer til 3 års fuldtidsstudier (ECTS er en fælles europæisk standard for videregående uddannelsers arbejdsmæssige belastning). 60 ECTS er 1 års fuldtidsstudium, og vi forventer derfor, at du følger 30 ECTS hvert semester.

 

Herunder kan du se, hvordan din uddannelse er bygget op: 

Generel erhvervsøkonomi

Entreprenørskab og innovation  

Digitalisering og forretningsudvikling

HA meritordning

Har du spørgsmål? Kontakt de faglige vejledere

Kontakt de faglige vejledere

Sidst opdateret: 15.08.2022