Skip to main content

Fagbeskrivelser foråret 2022

Studerende, der har fået en studienævnsafgørelse på at måtte erstatte et givet 5. ECTS obligatorisk fag (eks. Statistikdelen på faget Matematik og Statistik eller Erhvervsjura) med et valgfag henvises til nedenstående fag

Sidst opdateret: 21.02.2024