Skip to main content

Studieordninger

Når du er optaget på en uddannelse, bliver du indskrevet på den nyeste studieordning. Det vil sige, at det er den, du skal følge. Der kan komme ændringer til studieordningen, og vi forventer, at du læser den ved studiestart og løbende orienterer dig i den.

Studieordningerne opdateres løbende.

For bachelorstuderende der optages til semesterstart 1. september 2018:
Studieordning, årgang 2018

For bachelorstuderende der optages til semesterstart 1. september 2017:
Studieordning, årgang 2017 (opdateret 21. august 2017)

For bachelorstuderende der optages til semesterstart 1. september 2016:
Studieordning, årgang 2016 (opdateret 21. august 2017)

For bachelorstuderende der optages til semesterstart 1. september 2015:
Studieordning, årgang 2015 (version 2 - opdateret 21. august 2017)

For bachelorstuderende der optages til semesterstart 1. september 2014:
Studieordning, årgang 2014 (version 2 - opdateret 21. august 2017)

For bachelorstuderende der optages til semesterstart 1. september 2013:
Studieordning, årgang 2013 (version 2 - opdateret 21. august 2017)

For bachelorstuderende der optages til semesterstart 1. september 2012:
Studieordning, årgang 2012 (opdateret 21. august 2017)

For bachelorstuderende der optages til semesterstart 1. september 2009 og fremefter:
Studieordning, årgang 2009 og fremefter (version 03 - opdateret 21. august 2017)

Tillæg til studieordning årgang 2020 og fremefter:

Meritordning på bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA for personer med følgende uddannelser fra erhvervsakademierne: Markedsførings-, Finans-, Logistik-, Service-, Handelsøkonom og Financial Controller


Tillæg til studieordning årgang 2009 og fremefter, linjebeskrivelse for:

- Meritforløb for markedsførings-, finans-, handels-, service- og logistikøkonomer samt financial controller (godkendt 31.08.16)

-Generel Erhvervsøkonomi årgang 2018 (version 01 - opdateret 29. september 2017)
- Generel Erhvervsøkonomi årgang 2017 (version 01 - opdateret 2. maj 2017)
- Generel Erhvervsøkonomi, årgang 2015 (version 02 - opdateret 14. april 2016)
- Generel Erhvervsøkonomi, årgang 2015 (version 01 - opdateret 6. august 2015)
- Generel Erhvervsøkonomi, årgang 2010 og fremefter (version 05 - opdateret 6. august 2015)
- Generel Erhvervsøkonomi, årgang 2009

- Marketing and Brand Management (version 02 - opdateret september 2017)

- International Business, årgang 2017 (version 01 - opdateret maj 2017)
- International Business, årgang 2014 (version 03 - opdateret 6. august 2015)
- International Business, årgang 2010 og fremefter (version 08 - opdateret 6. august 2015)
- International Business, årgang 2009

- Strategisk kommunikation, årgang 2009 og fremefter (version 08 - opdateret 6. august 2015)

- Business Management årgang 2017 og fremefter (version 06 - opdateret 2. maj 2017)
- Business Management, årgang 2013 og fremefter (version 05 - opdateret 6. august 2015)

Tidligere årgange finder du i arkivet.

Hvis du har spørgsmål vedrørende studieordningerne, er du velkommen til at kontakte studienævnet.

 

Bemærk!
Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser har vedtaget en ny eksamensbekendtgørelse, bekendtgørelse nr. 666 af 24. juni 2012, som træder i kraft 1. september 2012. Bekendtgørelsen erstatter bekendtgørelse nr. 857 af 1. juli 2010, hvorfor referencerne til eksamensbekendtgørelserne i alle studieordninger erstattes af de tilsvarende tekster i den nye bekendtgørelse

 

 

Sidst opdateret: 27.08.2020