Skip to main content

Collaboration with companies

Diplomingeniør: Ingeniørpraktik

Der indgår obligatorisk praktik på 6. semester af alle diplomingeniøruddannelser.

Praktikken er som udgangspunkt lønnet.

Du finder nærmere information om praktikken på denne side.

Du kan komme i kontakt med en virksomhed på fx SDU Praktik og Projektdag Odense eller Student Collaboration Day Sønderborg. Se mere om disse tilbud her.

Du kan også tjekke Opslag på SDU Jobbank

Diplomingeniør: Afgangsprojekter

Afgangsprojektet gennemføres som udgangspunkt i samarbejde med en virksomhed.

Det er ikke et krav, at du er fysisk til stede i virksomheden, men tæt kontakt og sparring anbefales.

Afgangsprojekt i samarbejde med en virksomhed er ulønnet.

Du kan fortsætte med at skrive afgangsprojekt i samme virksomhed, som du eller din medstuderende har været i praktik hos, eller du kan komme i kontakt med en virksomhed på fx SDU Praktik og Projektdag Odense eller Student Collaboration Day Sønderborg. Se mere om disse tilbud her.

Du kan også tjekke Opslag på SDU Jobbank https://jobbank.sdu.dk/da/Last Updated 14.08.2023