Skip to main content

Norming

Du oplever, at I kender hinanden bedre, og at du er mere fokuseret på jeres samarbejde og studiegruppens proces og resultater.

I arbejder for hinanden og jeres fælles mål
I er kommet gennem Storming-fasen, og I har fået løst jeres uenigheder og konflikter. Tilliden vokser mellem jer, og I begynder at opleve, at I arbejder for hinanden og jeres fælles mål

I håndterer konflikter og arbejder med at finde gode arbejdsrutiner. I begynder at finde frem til nogle retningslinjer for, hvordan arbejdet bliver udført både i studiegruppen og hos den enkelte.

Hvordan går det med studiegruppen?
I vil nok også opleve, at det kræver tålmodighed og tolerance at få samarbejdet til at køre. Derfor kan der være brug for, at I løbende får forventningsafstemt, og at I stadig husker at evaluere jeres samarbejde.

Når alle bidrager aktivt, og I har tillid til hinandens kompetencer, er I på vej over i Performing-fasen.

Se Gode råd til gruppearbejdsvaner.

Tal løbende om, hvordan det går med gruppesamarbejdet. Er I tilfredse med samarbejdet?

Hvordan går det med mødeformen, læringsudbyttet og håndteringen af uenigheder?

Prøv Procestjek og De Fire Rum

Efterhånden som I får flere erfaringer med uddannelsen og hinanden, kan I ændre i de metoder, der måske ikke fungerer så godt længere og finde nye metoder.

I kan også udvikle på de metoder, der allerede fungerer godt for jer, eller I kan være nysgerrige på at supplere jeres gruppemøder med nye aktiviteter og metoder.

Se Gode råd til facilitatoren og Dagsorden med og uden facilitator

Prøv Missing Person og Check Ind/Check Ud

Prøv også at bruge hinanden til at give konstruktiv feedback på skriftlige opgaver eller mundtlige oplæg.

Materialet er udarbejdet af Studievejledningen på Humaniora med udgangspunkt i Bruce Tuckmans model ”Forming-Storming-Norming-Performing”.
Øvelserne i materialet er udarbejdet med inspiration fra bøgerne ”Studiegruppen” af Annelise Dahlbæk og ”Anerkendende procesøvelser” af Pia Halkier Bjerring & Annika Lindén.

Sidst opdateret: 02.08.2022