Skip to main content

Universitetets forventninger til dig som studerende

Du skal derfor orientere dig om eksamensafholdelsen og de tilknyttede regler i de enkelte fag. Universitetet forudsætter, at du som studerende har selvstændighed i dit arbejde, og at du har gjort dig bekendt med reglerne for god akademisk skik og praksis. Du skal derfor orientere dig om eksamensafholdelsen og de tilknyttede regler i de enkelte fag.

Du skal overordnet holde dig orienteret om dit fagområdes traditioner og videnskabsetiske regler, da disse kan variere fra fagområde til fagområde – dette gælder også, hvis uddannelsen består af en kombination af flere forskellige fagområder.

Universitetet har fire overordnede principper i forbindelse med eksamenssnyd:

  • Eksamenssnyd behandles altid efter Reglerne om disciplinære foranstaltninger over for de studerende ved Syddansk Universitet.
  • Eksamenssnyd kan ikke forældes.
  • Opdages eksamenssnyd først efter afholdelse af eksamen, falder eksamen bort.
  • Den, som hjælper en anden, således at denne dermed overtræder reglerne, kan også bliver ramt af en disciplinær straf.

Husk at en uforsætlig overtrædelse af reglerne behandles på samme måde som en forsætlig overtrædelse. Det er ikke en undskyldende faktor at man ikke kender eller måske har misforstået reglerne.

Sidst opdateret: 19.07.2022