Skip to main content

Dine rettigheder som studerende

Sager om eksamensuregelmæssigheder er fortrolige, og universitetets medarbejdere har tavshedspligt.

Hvis der træffes en afgørelse om sanktionering i en sag om eksamensuregelmæssighed, vil der altid være indskrevet en klagevejledning over den pågældende afgørelse.

Hvis en sanktionering har indgribende konsekvenser for dit studie, anbefales du at kontakte studievejledningen med henblik på en studieplan.

I nogle tilfælde opstår mistanken om eksamenssnyd først lige før en eksamen, fx hvis grundlaget for eksamen er en skriftlig opgave. Dette kan stoppe eller udsætte den efterfølgende mundtlige eksamen og den studerende får normalt mindst én dags varsel. Der kan dog være tilfælde, hvor mistanke om uregelmæssighed først opstår ved eksamen. Her bliver eksaminationen normalt gennemført og den studerende orientres efterfølgende. I enkelte tilfælde vælger man at eksaminere den studerende, selvom der er mistanke om eksamensuregelmæssighed, for på den måde at lade tvivlen komme den studerende til gode.

Du må medbringe en bisidder til et møde om eksamensuregelmæssigheder.

SDU kan vælge at gennemse tidligere aflagte prøver, som en indberettet studerende har gennemført, såfremt der er berettiget grund hertil. Dette skal ses i relation til, at der ikke er forældelsesfrist på eksamenssnyd.

Sidst opdateret: 27.06.2022