Skip to main content

Du har brug for at kontakte studienævnet når:

Du ønsker af søge merit for fx tidligere beståede fag og forhåndsgodkendelse af fag.

Du har brug for studietidsforlængelse

Hvis du bliver forhindret i at afslutte din uddannelse inden for tidsrammen, skal du søge studienævnet om studietidsforlængelse.

Husk at vedhæfte relevant dokumentation for dine usædvanlige forhold og din plan for at afslutte din uddannelse inden for den eventuelle tidsforlængelse.

 

Du ønsker at få merit for tidligere beståede fag eller forhåndsgodkendelse af fag fra andre masteruddannelser

Ønsker du at få merit for et fag, du har afsluttet på en anden masteruddannelse, skal du søge studienævnet. Du kan også søge studienævnet om forhåndsgodkendelse af fag på andre masteruddannelser.

Du kan kun ansøge om merit for fag fra andre masteruddannelser og ikke fra adgangsgivende uddannelser (kandidat, bachelor m.fl.).

Ønsker du at søge dispensation for eksamensrelaterede forhold kan du læse mere her

 

Du kan søge om fritagelse for fag (merit) på din HD-uddannelse, hvis du allerede har bestået prøver i faget på et tilsvarende niveau.
Når studienævnet vurderer, om en uddannelse eller dele af denne er meritgivende til din HD-uddannelse, er det ikke kun niveauet, men i langt højere grad det fagmæssige indhold af uddannelsen, dvs. pensum, omfang og eksamensform, der er afgørende for, om der kan gives merit.

Ønsker du at søge dispensation fra de regler, der gælder for din uddannelse eller dispensation for eksamensrelaterede forhold, kan du læse mere herom under ”Eksamen” på dit studies hjemmeside.

Du søger studienævnet her.

Følg nedenstående trin, når du søger studienævnet:

  • Vælg studerende /ikke-studerende  
  • Vælg Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfunds- og sundhedsvidenskab 
  • Vælg den relevante blanket.

 

Har du behov for yderligere vejledning, kontakt da studienævnet på studienaevn_evu@sam.sdu.dk. Ansøgninger behandles løbende af studienævnet.

Sidst opdateret: 07.05.2024