Skip to main content

Eksamen

Som studerende på Syddansk Universitet er du omfattet af de rettigheder og pligter, der følger af de regler, der gælder for studerende på Syddansk Universitet. Dette indebærer blandt andet, at du er forpligtet til at holde dig orienteret om diverse regler mv. omkring eksamenerne og din deltagelse i samme.

Systemet Digital Eksamen er et digitalt system på SDU, hvor du kan få overblik over dine eksamener, få udleveret eksamensopgaver, aflevere eksamensbesvarelser samt se tidsplaner til mundtlige eksamener.

I højremenuen på denne side kan du finde en række praktiske informationer omkring eksamensafviklingen, før, under og efter eksamen samt sygdom og eksamen.

Vi har nedenfor samlet alle relevante links i tilknytning til din deltagelse i eksaminerne på HD.

Sidst opdateret: 11.04.2024