Skip to main content

Masteruddannelser på Samfundsvidenskab

Medlemmer

Studienævn

Studienævnet består af  fem repræsentanter for videnskabelige medarbejdere og undervisere og  studenterrepræsentanter. Repræsentanterne for videnskabeligt personale og undervisere vælges for fire år ad gangen, mens studenterrepræsentanterne vælges hvert år. pt. er der ingen studenterrepræsentation i studienævnet.

Studienævnet består   pr. 1. februar 2023 af følgende medlemmer. Du finder e-mail på formanden herunder,  benyt dig af det, hvis du har studiemæssige forhold, som du gerne vil drøfte med studienævnet. 

Formand 

Per Vagn Freytag, underviser på MBA, samfundsvidenskab

 Næstformand

 Vacant 

 Medlem studerende 

 Vacant

 Medlem

 Lars Meldgaard, studieleder på HD, samfundsvidenskab

 Medlem

 Eva Draborg, studieleder på Master i  kvalitet og ledelse (MPQM), sundhedsvidenskab

 Medlem

 Jesper Raalskovuddannelsesleder på HD- F, samfundsvidenskab

Medlem 

Kira Vrist Rønn, studieleder på master i intelligence og cyber studier (MICS)

 Suppleant 

Anne Sophie Oxholm, underviser på MPQM, sundhedsvidenskab

 Studienævnssekretær

 

Sidst opdateret: 14.03.2024