Skip to main content

Studieblanketter


Projektkontrakter

Emne Læs om reglerne   Blanket
Petitum
Regler og procedure for specialet            
Petitum til kandidatuddannelsen inkl. sidefag (50, 70, 75 og 120 ECTS) Studieordning 2011, 2014 og 2015
Forsider   Forsideskema til synopsis og hj. opgaver på KA tuddannelsen inkl. sidefag (50, 70, 75 og 120 ECTS)

Forside til specialer

Forside til anonymiserede opgaver
Kandidat-valgfag (til studerende fra andre uddannelser Petitum Kandidat-Valgfag Studieordning 2011

Forside skema Kandidat-Valgfag Studieordning 2011

Vejledende orientering

Emne Vejledning
Vejledning til udformning af petita
Udformningsvejledning
Råd om eksamensvejledning Eksamensvejledning
Aflevering til forsideskemaer Procedurevejledning

Undervejs i studiet

Emne Læs om reglerne Blanket
Udlandsophold                      Ophold i udlandet Søg om udvekslingsplads eller stipendium
Projektorienteret forløb (praktik) Om projektorienteret forløb

Brug SPOC til at udfylde
- Projektaftale inkl.  vejlederaftale
- Vejlederaftale (kun hvis virksomheden benytter egen kontrakt/projektaftale)
Speciale Læs om speciale på Humaniora Brug SPOC til at søge om vejleder og emne
Brug SPOC til at uploade projektbeskrivelse og vejledningsplan
Brug SPOC til oprettelse af specialekontrakt ifm. 2/3 . forsøg.
Specialeblanket oprettet før 25. september 2020: Se den her.
Eksamensklage Klagevejledning

Eksamensregler
Blanket til eksamensklage
 Samarbejde om projekter
Samarbejde om projekter  Aftale for projektsamarbejde og fortrolighedserklæring

 
Ind/ud af universitetet

Emne Læs om reglerne Blanket
Orlov             Om orlov Ansøg om orlov
Genindskrivning Om genindskrivning Blanket til genindskrivning
Udmeldelse Om udmeldelse Blanket til udmeldelse

Sidst opdateret: 07.11.2023