Skip to main content

Trin 3. Det du kan


Her kan du læse mere om, hvad tidligere studerende fra din uddannelse fortæller, at de har taget med sig, og hvordan de bidrager i verden.

Gennemgangen er slet ikke udtømmende – du kan finde masser af studerende, som har brugt deres uddannelse på at lære andre ting, og som har skabt sig en fremtid, som man umuligt kunne have forudset.

Du vil også finde eksempler på, hvad tidligere studerende fortæller, de arbejder med. Men husk: Listen er uendeligt meget længere.

Hvilke muligheder giver din uddannelse i Religion?

Midt i studieforberedelser, eksamensopgaver og andre studieaktiviteter kan det være svært at få øje på, hvad alt dit arbejde med studiet i virkeligheden giver dig af kompetencer.

En uddannelse i Religion er en lang læreproces, hvor du blandt andet lærer at:

 • finde, udvælge og kritisk anvende relevant kildemateriale og faglitteratur
 • selvstændigt indsamle kildemateriale ved hjælp af sociologiske metoder såsom interview, feltarbejde, deltagerobservation og spørgeskemaer
 • identificere delproblemer og -spørgsmål og argumentere for valget
 • formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller, således at det bliver relevant og forståeligt for forskellige målgrupper
 • arbejde med større og mere langsigtede projekter
 • selvstændigt finde og anbefale fagligt kvalificeret baggrundsinformation
 • selvstændigt igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar

Måske du nu sidder og tænker, at du arbejder med meget mere og andre spændende kompetencer på dit studie, og det er rigtig godt, for du er eksperten, der kan fortsætte ”listen” i løbet af dine studier.

Hvad bliver du, når du er færdig med din uddannelse? Det spørgsmål har du sikkert tit fået til familiefesterne uden du helt ved, hvad du skal svare. Det kan også være, at det er et spørgsmål, du stiller dig selv. Hvis du godt kunne tænke dig noget inspiration til et svar, er det godt, du læser med her. Du har nemlig mange muligheder med dine kompetencer.

Kort fortalt er Religion en uddannelse, der gør dig i stand til at analysere og kritisk nuancere aktuelle problemstillinger og offentlige diskussioner om religion, kultur og kulturmøder og deltage kvalificeret i relevante offentlige diskussioner om blandt andet religion, kultur og etik. Med den viden i rygsækken kan du løse formidlingsmæssige opgaver relateret til kultur, religion, kulturmøde og interkulturel kommunikation.

Helt konkret vil du kunne have et job, hvor du skal:

 • deltage kritisk, kvalificeret og fagligt funderet i relevante offentlige diskussioner om bl.a. religion, kultur og etik
 • reflektere over diverse medier og målgrupper for formidling af forskningsresultater
 • håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i en globaliseret og multikulturel verden og kunne indgå i et samarbejde, herunder at kunne modtage og give konstruktiv kritik
 • anvende IT som et redskab i forbindelse med såvel informationssøgning som mundtlig og skriftlig formidling
 • arbejde selvstændigt, disciplineret, struktureret og målrettet, herunder også kunne overholde deadlines og formalia
 • undervise i gymnasiet, højskolesektoren eller på universitetet (dette kræver en kandidatuddannelse)

Alt i alt giver en uddannelse i Religionsstudier dig en lang række varierede jobmuligheder. Du vil både kunne arbejde med administration, formidling eller organisationsarbejde, og med en kandidat også mulighed for at undervise og forske.

Hvis du ønsker at blive gymnasieunderviser, skal du fortsætte på kandidatuddannelsen i Religionsstudier.

Med en kandidat i Religionsstudier opnår du faglig kompetence til at undervise i dette fag i det almene gymnasium. De fleste som opnår fastansættelse som gymnasielærer har undervisningskompetence i to fag. Du opnår den faglige kompetence ved at have taget et fuldt sidefag i et andet fag fra gymnasiets fagpakke som en del af din bachelor- og kandidatuddannelse.

Gymnasielærervejen er den måske mest kendte og iøjnefaldende karrierevej. Men det er ikke nødvendigvis lettere at få job i gymnasiesektoren end i andre brancher. Også i dette felt skal du besidde den rette profil, fagligt og personligt, for at være en attraktiv kandidat.

Du bør altså arbejde målrettet med din profil, hvis du drømmer om et job i gymnasiet.

Læs mere om hvad der skal til for at blive gymnasieunderviser.

Du kan også undervise andre steder end det almene gymnasium
Det almene gymnasium kan ses som en naturlig undervisningsvej at gå efter en kandidat i Religionsstudier, men drømmer du om at undervise, skal du ikke lukke øjnene for det endnu større arbejdsmarked, som udgøres af alle de øvrige uddannelsesinstitutioner.

Med en kandidatgrad fra universitetet kan du også undervise på:

 • University Colleges
 • CVU’er
 • højskoler
 • erhvervsakademier
 • tekniske skoler
 • og i private virksomheder, eksempelvis sprogskoler, kursusvirksomheder, konsulentfirmaer og lignende

Her er det op til den enkelte arbejdsgiver at afgøre, om du er fagligt kompetent til at undervise det pågældende sted.

Flere gange i løbet af dine studier, kan du blive i tvivl om, hvad du skal bruge det til – og om du har valgt rigtigt. Selvom tvivl kan være ubehageligt, giver tvivl også anledning til at tænke over, hvilke valgmuligheder, du har i løbet af dine studier. Valgmulighederne kan være med til at tone din profil i den retning, du synes er spændende og giver mening for dine karriereplaner.

Måske tænker du, at det vil være spændende at arbejde i humanitære hjælpeorganisationer, på en ambassade, med kultur og kulturmøder eller noget helt syttende, men du ved ikke om du har det, der skal til. Det har du heldigvis masser af muligheder for at finde ud af i løbet af din studietid.

Det kan være, at du synes, at det kan være spændende at komme i praktik (projektorienteret forløb) og/eller tage på et udlandsophold et semester i løbet af dine studier for at prøve kræfter med en anden kultur, afprøve dine kompetencer og opdage nye spændende muligheder.

Eller måske du overvejer at prøve kræfter med et studiejob, hvor du kan få mulighed for at løse opgaver, hvor du skal anvende nogle af dine kompetencer fra studiet og opdage nye karrieremuligheder, du ikke vidste ville være en mulighed for én med dine kompetencer.

Det er blandt mange andre ting den slags muligheder, der kan være med til at tone din profil og kaste et nyt lys på dine karrieremuligheder.

Hvis du har brug for et overblik over dine karrieremuligheder eller få sparring på, hvordan du når dertil, så kan du kontakte karrierevejledningen.

Har du brug for hjælp til at finde ud af, hvad du kan eller vil?

➤ Kontakt Karrierevejledningen


Sidst opdateret: 02.11.2023