Skip to main content

Projektorienteret forløb (praktik)

Projektorienteret forløb er din mulighed for at få praktisk erfaring. Vi kalder det projektorienteret forløb, men du kender det måske også som praktikophold. 

Der er mange gode grunde til at tage et projektorienteret forløb. Formålet er at sikre, at du: 

 • får afprøvet dine teoretiske færdigheder i praksis.
 • oplever, hvordan det er at løse opgaver på en arbejdsplads.
 • får skabt et netværk.

Undersøgelser viser, at netop de erfaringer gør dig til en mere attraktiv kandidat på arbejdsmarkedet.

Hvad får projektstedet ud af forløbet?

Et projektorienteret forløb er ikke kun en god ide for dig, det er også til gavn for projektstedet. Du kommer som studerende med et friskt syn på tingene og med nye teorier og metoder. Et ophold kan derfor give virksomheden/organisationen adgang til den nyeste viden og mulighed for udvikling.

Dansk Industri, Dansk Erhverv og Danske Universiteter har sammen udgivet en pjece om projektorienteret forløb. Den giver masser af inspiration til forløbet og fortæller hvad studerende og virksomheder får ud af et samarbejde.

Sådan planlægger du dit forløb

På nogle uddannelser er projektorienteret forløb obligatorisk. Det kan du se om det er på din uddannelse i  din forløbsmodel.

Hvis projektorienteret forløb ikke er en obligatorisk del af din uddannelse, har du måske mulighed for at gøre et eller flere af dine valgfag/valgfrie elementer til et projektorienteret forløb. Tjek om projektorienteret forløb er en mulighed på din uddannelse i uddannelsens studieordning under § 3.2 > find din årgang > se under "Projektorienteret forløb".

Hvornår er det bedst at tage et projektorienteret forløb?
Det er ofte mest hensigtsmæssigt at placere et projektorienteret forløb sidst på bacheloruddannelsen eller på kandidatuddannelsen. Det kræver nemlig en vis faglig ballast at kunne varetage en projektstilling.


Før du går i gang med at søge projektsted, skal du overveje, hvor du synes det kunne være spændende at komme i praktik og hvilke områder og opgaver, du gerne vil arbejde med. Nogle projektsteder har konkrete projekter, som de ønsker hjælp til at løse, men ofte skal du selv definere de arbejdsopgaver og -områder, du ønsker at varetage.

Få styr på dine kompetencer
Prøv at sætte ord på dine kompetencer og hvad du kan tilbyde projektstedet. Det er også det, der skal danne udgangspunkt for din ansøgning. Ta’ evt. fat i Karrierevejledningen. De kan hjælpe med at afklare dine kompetencer og de tilbyder også sparring ift. din ansøgning og CV.

I fagbeskrivelsen for det projektorienterede forløb kan der være fastsat et antal timer for opholdet i projektstedet, som skal fremgå af projektaftalen (se pkt. 6). Hvis timetallet ikke fremgår af fagbeskrivelsen, kan du gå ud fra nedenstående timetal:

 

5 ECTS  10 ECTS  15 ECTS 20 ECTS 
 140 arbejdstimer  280 arbejdstimer  420 arbejdstimer  560 arbejdstimer

Timetallet er inklusive: 

 • arbejdstimer hos projektstedet
 • udarbejdelse af projektrapport
 • anden forberedelse
 • evt. mundtligt forsvar af projektrapport
Du må ikke modtage løn under dit projektorienterede forløb, hvis det skal være ECTS-givende. Du kan få SU og må også modtage penge fra projektstedet til dokumenterede udgifter i forbindelse med dit forløb, fx transport, husleje og telefonregning.

Projektstedet kan give dig en erkendtlighed, det vil sige en slags belønning eller gave, som tak for din indsats. Det må være op til 3.000 kroner pr. måned, dit forløb varer. Det er ikke almindelig praksis, og ikke noget, du skal forvente.

Se beskrivelse hos SU.

Du er selv ansvarlig for at finde et projektsted. Det kan både være i en dansk eller udenlandsk organisation/virksomhed. Ved projektorienteret forløb i udlandet kan du kontakte SDU International for hjælp til planlægning af dit ophold.  

4 ting du kan gøre for at finde et projektsted
Du kan gøre flere forskellige ting for at finde et projektsted:

 

 1. Kig efter projektopslag i SDU Jobbank eller på andre jobsøgningsportaler.
 2. Opsøg selv interessante virksomheder og søg uopfordret.
 3. Spørg på din uddannelse (studiesekretær eller studieleder), om de har en liste over, hvor tidligere studerende har været i projektorienteret forløb.
 4. Snak med undervisere på din uddannelse. De kan have kontakter både inden og uden for universitetet.

Når du har skabt kontakt til projektstedet, er det vigtigt, at I afstemmer forventninger:

 • hvad du forventer af projektstedet?
 • hvad kan virksomheden forvente af dig?
 • hvilken periode skal du være i projektstedet?
 • hvem er din kontaktperson?


Få en fast kontaktperson
Kontaktpersonen skal fungere som din sparringspartner i hverdagen og være ansvarlig for at skabe gode rammer for dit ophold.  

Afstem forventningerne med projektstedet  

Nogle projektsteder har konkrete projekter, som de ønsker hjælp til at løse, men ofte skal du selv indkredse og definere de arbejdsopgaver og -områder, som du kunne forestille dig at varetage. Du kan derfor med fordel gøre dig overvejelser angående dine arbejdsopgaver. Refleksion og aktiv stillingtagen fra din side af kan sikre dig det størst mulige faglige udbytte og den bedst mulige forbindelse mellem faglighed og praksis.  

 Du kan eventuelt udarbejde en plan, hvor du sammen med kontaktpersonen planlægger, hvilke arbejdsopgaver og -funktioner du skal varetage og hvornår. 

Du kan også få hjælp ved bl.a. Karrierevejledningen til at definere dine kompetencer og sætte ord på, hvad du ønsker at få ud af dit praktikophold og derigennem indkredse, hvad du ønsker af arbejdsopgaver. 

På baggrund af den mundtlige aftale skal du og projektstedet udfylde en skriftlig projektaftale i SPOC. Ved at udfylde projektaftalen godkender både du og projektstedet aftalen. Projektaftalen sendes automatisk videre til dit studie, som skal godkende aftalens faglige indhold.

Du finder projektaftale for projektorienteret forløb under Studieblanketter. 

Dit studie skal godkende det faglige indhold
Når du har udfyldt projektaftalen i SPOC, skal dit studie godkende det faglige indhold i aftalen. I deres vurdering, lægger de vægt på at aftalens faglige indhold er i tråd med kursets fagbeskrivelse.

Udfyld projektaftalen så snart du kan og gerne 14 dage før semesterstart
Du kan udfylde projektaftalen i SPOC, så snart du har aftalen på plads med dit projektsted. Udfyld gerne aftalen inden 15. august for projektorienteret forløb i efterårssemestret, og inden 15. januar for projektorienteret forløb i forårssemestret. Så kan dit studie nå at godkende aftalen inden semesterstart. 

Projektaftalen skal være på plads og godkendt før du kan gå i gang
Projektaftalen skal være godkendt af dit studie, før du kan gå i gang med det projektorienterede forløb. Kan du ikke nå at finde et projektsted eller har du ikke fået projektaftalen på plads inden semesterstart, kan du tage en snak med din studiesekretær, som vil hjælpe dig med at finde en god løsning.

Fortrolighedserklæring
Nogle virksomheder og organisationer arbejder med fortrolig information og vil kræve en fortrolighedserklæring forud for samarbejdet. Som med projektaftalen, vil nogle virksomheder/organisationer allerede have standarder for hvordan en fortrolighedserklæring skal udformes. Hvis ikke, kan du bruge SDU´s fortrolighedserklæring. Fortrolighedserklæringer skal sendes til contracts@sdu.dk for gennemgang og juridisk godkendelse inden underskrift fra SDU.


Din vejleder på SDU fungerer som din sparringspartner, både i forhold til det faglige indhold i projektaftalen, og når du udarbejder rapporten. Hos studiesekretæren  kan du få oplyst om du selv skal finde en vejleder eller om vejleder bliver tildelt af uddannelsen.

 

I forbindelse med tilmelding til undervisning skal du tilmelde dig det projektorienterede forløb via Selvbetjeningen. 

Du afslutter dit projektorienterede forløb med at udarbejde en projektrapport. Rapportens længde afhænger af, hvor mange ECTS dit projektorienterede forløb vægter.  I kursets fagbeskrivelse kan du se krav til rapportens længde og eksamen.

 

Sidst opdateret: 02.11.2023