Skip to main content

Skriver du speciale eller en anden stor opgave?

Her er en lang række tilbud til dig, der er i gang med dit speciale eller en anden større skriftlig opgave.

Specialegruppe i efteråret 2024

Tilmeldingen er åben... 

Specialegrupper er for specialestuderende, der ønsker sparring med hinanden og med en gruppevejleder

I gruppen vil du møde andre specialestuderende fra forskellige studieretninger. Du vil blive præsenteret for faglige inputs og tips til specialeprocessen. Gruppen ledes af to erfarne gruppeledere, der er vant til at snakke med studerende, der skriver speciale og har derfor kendskab til de problematikker, der kan opstå undervejs i en specialeproces.

Sparring med andre i samme situation

I gruppen er der fokus på, at du kan dele dine erfaringer om at være specialestuderende med andre i samme situation. Derfor består en stor del af aktiviteterne i sparring imellem deltagerne.

Er der fag-faglig sparring?

Nej, det er ikke sigtet med gruppen, at tilbyde et rum til den fag-faglige sparring.  Når det så er sagt, så kan vi sagtens vende en problematik, som er fag-faglig. Hvis du ikke kan få svar i gruppen, skal vi helt sikkert nok hjælpe dig med at finde svaret et andet sted. 

Hvad laver vi, når vi mødes?

Mødegangene i Specialegrupperne kan bestå af mange aktiviteter. Det kan være alt fra små oplæg fra facilitatorerne eller gruppedeltagerne, gruppediskussioner, sparring, nysgerrighed overfor hinandens processer, refleksionsøvelser og i det hele taget snakke om hvordan det går, og hvad man bøvler med lige i øjeblikket.

I foråret 2024 var der følgende temaer på programmet:

  1. Lær hinanden lidt at kende og så noget om kravene til et speciale
  2. Planlægning af semestret og hverdagen med specialet
  3. Vejledersamarbejdet og samarbejder generelt
  4. Specialecup
  5. Bæredygtig specialeskrivning og specialetid
  6. Ud af specialetiden - forsvar af speciale og i job bagefter

Sandsynligvis bliver temaerne nogenlunde det samme her i efteråret 24, men da vi altid justerer temaerne efter, hvad deltagerne har brug for, så kan det være temaerne bliver anderledes. 

Fællesskab uden for mødegangene

Noget af det, som vi af erfaring ved, har stor værdi for specialegrupperne, det er at man mødes med hinanden også udenfor de 6. mødegange. Indhold og form af disse uformelle møder, skal vi nok sørge for bliver planlagt til første mødegang. Men gruppen står selv for at organisere driften videre derfra.

Målgruppen er dig, der har brug for et fællesskab i løbet af din specialeproces

En Specialegruppe er et fællesskab, hvor du kan mødes med andre studerende, der også skriver speciale. Det er således en gruppe for specialestuderende, der kunne tænke sig at udnytte fællesskabet til at sikre sig den bedst mulige specialproces. Det betyder også, at du skal være villig til at engagere dig i gruppens diskussioner og sparring, hvis du tilmelder dig.

Gruppen er oplagt for dig, der fx er kommet bagud ift. det hold du startede på. Eller dig der kunne forestille sig, at ekstra sparring og fællesskab var det, der kunne få dig sikkert gennem specialet.

Regn med at møde specialestuderende fra alle fem fakulteter på SDU, som du til trods for meget forskellige specialeemner og måder at skrive speciale på, vil have en masse til fælles med. 

For dig der skriver speciale over to semestre

Du er også meget velkommen i vores specialegrupper. Vi laver et lidt andet forløb end det, du kan læse om på siderne her. Det bliver noget med flere mødegange, og derfor også mere indhold. 

For dig der ikke bor i Odense

I efteråret 2024 tilbyder vi desværre kun specialegruppeforløb i Odense. Men du er selvfølgelig velkommen til at deltage i Odense, selvom du dit studie hører til i en anden campusby.

Hvem er gruppeforløbet ikke for?

Gruppen er ikke for studerende, der allerede skriver speciale sammen med én eller flere, da man så allerede er del af et skrivefællesskab.

Specialegrupperne foregår med fysisk tilstedeværelse på SDU Odense

I efteråret 2024 er der kun specialegrupper på SDU Odense. Alle møder afholdes med fysisk fremmøde. De eksakte lokaler får du besked om i ugen op til første mødegang. 

For studerende som skriver speciale i efteråret 2024

Gruppen mødes i alt seks gange med ca. to/tre ugers mellemrum. Hvert gruppemøde varer to timer. Vi starter i begyndelsen af september og slutter i december.

For studerende som skriver speciale over to semestre

Da vi endnu ikke har prøvet at lave specialegruppe for studerende, som skriver speciale over et helt år, så vil rammerne for møderne blive diskuteret til første mødegang i september 2024. Men vi regner med, at mødes 6 gange i efteråret 2024 og 6 gange i foråret 2025. 

Hvis du vil være med, skal du kunne alle gange 

Hvis du ønsker at deltage i en specialegruppe, så skal du som udgangspunkt kunne alle mødegangene. Det betyder, at du også mentalt skal indstille dig på dette, når du tilmelder dig. 

Tilmelder du dig gruppeforløbet og bliver optaget, vil du modtage en mail med tid og dato for  mødegangene. Der vil du således have mulighed for at melde endeligt til eller fra alt efter om du som udgangspunkt kan deltage eller ej på de udvalgte dage. 

Vi kan selvfølgelig alle blive ramt af sygdom, og så er det helt okay at melde afbud. 

Fedt du vil være med :-) 

 Du tilmelder dig ved at udfylde survey’en her.

Tilmeld dig senest d. 26. august 2024. Derefter lukker vi for tilmeldingen. Du hører fra os et par dage efter.

Der er begrænsede pladser i Specialegrupperne

Vi kan således ikke nødvendigvis tilbyde alle interesserede en plads. I tilfælde af overbooking, og du ikke får en plads, så skal vi nok sørge for at foreslå dig nogle andre relevante tilbud.

Er du nysgerrig på, hvad der foregår i en Specialegruppe?

Så læs denne artikel fra SDU’s egen nyhedstjeneste "Sammenhold i stedet for specialesump".  

Eller læs artiklen fra RUST: "Farvel til specialesumpen

Et par citater

"Jeg synes overordnet set, at det fungerede sindssygt godt at komme lidt ud blandt medstuderende og jeg synes især hjælpen omkring strukturering af processen var godt!"

" jeg vil bare gerne takke for et super godt forløb! Fornemmer en klar interesse fra jer begge i studerendes ve og velvære, og det har været med til at give en ro i processen, at man vidste man kunne tage fat i jer. Selv hvis man ikke gjorde det, har det bare været rigtig rart at vide".

 

Vejledningsmuligheder

Webinaroptagelse af Specialekickstart fra januar 2022

Sidst opdateret: 18.06.2024