Skip to main content

Fagbeskrivelser E2018

Fagbeskrivelserne er godkendt af studienævnet med mindre andet fremgår.
Mindre rettelser vil kunne forekomme frem til semesterstart.

1. semester:
Studiestartsprøve
Mikroøkonomi (fortsættes på 2. semester)
Matematik og statistik (fortsættes på 2. semester)
Regnskab (fortsættes på 2. semester)
Organisation med videnskabsteori

3. semester:
Finansiering
Bachelorprojekt

Campusspecifikke fag / valgfag:
Strategi
Videnskabsteori og metode

Der tages forbehold for ændringer.

Sidst opdateret: 21.02.2024