Skip to main content

Fagbeskrivelser 2017-2018

Fagbeskrivelserne er godkendt af studienævnet, men mindre rettelser vil kunne forekomme frem til semesterstart.

1. semester
Mikroøkonomi
Matematik og statistik
Regnskab
Organisation med videnskabsteori

2. semester
Videregående kvantitative analyser
Erhvervsjura
Marketing
Mikroøkonomi (fortsat fra 1. semester)
Matematik og statistik (fortsat fra 1. semester)
Regnskab (fortsat fra 1. semester)

3. semester
Finansiering
Bachelorprojekt

 

Campusspecifikke fag (valgfag) udbudt af Studienævn for Erhvervsøkonomi:
Efterår 2017
Strategi

Forår 2018
Erhvervsøkonomiske ledelsesredskaber
International marketing management
Projektledelse

Sidst opdateret: 05.11.2022