Skip to main content

Fagbeskrivelser forår 2020

Fagbeskrivelserne er godkendt af studienævnet med mindre andet fremgår.
Mindre rettelser vil kunne forekomme frem til semesterstart.

Sidst opdateret: 21.02.2024