Skip to main content

Projektsamarbejde

Et projektsamarbejde er et samarbejde du etablerer med en virksomhed eller organisation i forbindelse med større opgaver på din uddannelse – fx bachelorprojektet eller dit speciale. Samarbejdet kan se ud på mange forskellige måder, og kan fx være dataindsamling i virksomheden/organisationen eller arbejde med konkrete problemstillinger hos virksomheden/organisationen.

Prøv teorien af i praksis med et projektsamarbejde
Gennem et projektsamarbejde, har du mulighed for at sætte al den teori du har lært på din uddannelse i spil i praksis. Samarbejdet kan derudover give din ny inspiration til uddannelsen og nyt netværk.

Virksomheder og organisationer er glade for projektsamarbejde og har også gavn af samarbejdet
Virksomheden/organisationen har også fordele ved samarbejdet, da de får friske øjne på deres arbejde og du kan bruge din helt opdaterede faglige viden til at løse konkrete udfordringer. Derfor er mange virksomheder og organisationer også meget glade for projektsamarbejde med studerende.

 

 

Find inspiration i SDUs jobbank og andre jobportaler
Har du ikke en konkret projektidé, er det en god idé at starte med at finde inspiration til projektet. Kig i SDUs jobbank og andre jobportaler, hvor du kan finde projekter hos virksomheder og organisationer. Opslagene kan du bruge som inspiration til, hvad du kan bruge et projektsamarbejde til og hvilken slags kompetencer der bliver søgt efter. Måske du opdager nogle muligheder du slet ikke havde tænkt over.

Overvej hvad du gerne vil have ud af samarbejdet

Før du går i gang med at lave et projektsamarbejde, skal du overveje, hvad du gerne vil have ud af samarbejdet. Vil du indsamle data du kan bearbejde, vil du løse en bestemt problemstilling eller noget helt tredje? Nogle virksomheder og organisationer har konkrete projekter, som de ønsker hjælp til, men ofte skal du selv definere den problemstilling du ønsker at takle.

Få styr på dine kompetencer og hvad du kan tilbyde
Prøv at sætte ord på dine kompetencer og hvad du kan tilbyde din samarbejdspartner. Hvis du er helt skarp på, hvordan dit projekt kan bidrage til virksomheden, bliver det meget lettere at etablere et samarbejde, hvor både du og virksomheden/organisationen får et godt udbytte.


Du er selv ansvarlig for at finde en virksomhed eller organisation at samarbejde med. Det kan både være en dansk eller udenlandsk virksomhed eller organisation.

3 ting du kan gøre for at finde en samarbejdspartner

Du kan gøre flere forskellige ting for at finde en virksomhed eller organisation at samarbejde med:

 1. Tjek SDUs jobbank og andre jobportaler. Måske der allerede er opslået et projekt hos en virksomhed eller organisation, som matcher det du gerne vil.
 2. Brug dit netværk. Spørg folk du kender, der arbejder et sted, hvor du måske kan bidrage. Brug LinkedIn til at få kontakt til interessante virksomheder. Spørg på din uddannelse (studiesekretær eller studieleder), og snak med dine undervisere.
 3. Søg uopfordret hos interessante virksomheder og organisationer. Finder du en interessant virksomhed/organisation, kan du søge uopfordret om et projektsamarbejde. Læs mere om uopfordret jobsøgning hos SDU RIO.

Vil du lave et projektsamarbejde som en del af dit bachelorprojekt eller speciale, skal du tale sammen med din vejleder om samarbejdet. Sørg for at lave en klar forventningsafstemning med din vejleder om hvordan projektsamarbejdet spiller sammen med det overordnede opgaveforløb.

Når du har skabt kontakt til en virksomhed eller organisation, er det vigtigt, at I afstemmer forventninger:

 • hvad forventer du af dem?
 • hvad kan de forvente af dig?
 • i hvilken periode skal I samarbejde?
 • hvem er din kontaktperson i virksomheden/organisationen?

Få en fast kontaktperson i virksomheden/organisationen Kontaktpersonen skal fungere som din sparringspartner i hverdagen og være ansvarlig for at skabe gode rammer for jeres samarbejde. 

Når du har lavet en mundtlig aftale med en virksomhed/organisation, er det en god idé at få aftalen ned på skrift. Du kan få brug for to typer skriftlige aftaler:

 • Projektaftale. Måske virksomheden/organisationen allerede har faste rammer for, hvordan sådan en aftale skal se ud. Hvis ikke, kan du bruge SDU´s aftale for projektsamarbejde.
 • Fortrolighedserklæring. Nogle virksomheder og organisationer arbejder med fortrolig information og vil kræve en fortrolighedserklæring forud for samarbejdet. Som med projektaftalen, vil nogle virksomheder/organisationer allerede have standarder for hvordan en fortrolighedserklæring skal udformes. Hvis ikke, kan du bruge SDU´s fortrolighedserklæring. Fortrolighedserklæringer skal sendes til contracts@sdu.dk for gennemgang og juridisk godkendelse inden underskrift fra SDU.


     

Det er en rigtig god idé løbende at evaluere på samarbejdet, sammen med din kontaktperson i virksomheden/organisationen og din vejleder på SDU. Får du den hjælp og den adgang du har brug for hos virksomheden/organisationen? Holder tidsplanen? Osv.

På den måde kan du tage udfordringer i opløbet og sikre at du kommer godt i mål med samarbejdet.Hvornår samarbejdet afsluttes afhænger af den konkrete aftale du har lavet med virksomheden/organisationen. Uanset hvornår samarbejdet slutter, er det en god idé at afslutte samarbejdet på en god måde.

Del din færdige opgave
En god måde at runde samarbejdet af på, er at dele din færdige opgave med virksomheden/organisationen. Så kan de se hvad samarbejdet har mundet ud i og få et samlet overblik over dit perspektiv og input til virksomhedens arbejde.

Hold et afsluttende møde
Hold også gerne et afsluttende møde med virksomheden/organisationen, så I kan få evalueret på forløbet som helhed og tale om hvorvidt der er grundlag for at fortsætte samarbejdet, måske som studiejob, fuldtidsarbejde efter studiet eller andet.
Databeskyttelse i opgaver

Se hvilke overvejelser du skal gøre dig, når du skriver opgaver, der indeholder personoplysninger, find skabelon til samtykkeerklæring mv.

Læs mere

Sidst opdateret: 14.11.2023