Skip to main content

Udlandsophold

Mange studerende oplever, at udlandsophold giver vigtige erfaringer både fagligt og personligt, og arbejdsgivere vægter ofte arbejde og studier i udlandet som en vigtig kvalifikation i jobansøgninger. Læs om fordelene ved udlandsophold.

Start i god tid!
Studieophold i udlandet er populære, og det er derfor en god idé, at du begynder dine forberedelser i god tid. Ta' evt. med til SDU Internationals informationsmøder (alle møder foregår på engelsk).

Studieophold eller praktik i udlandet?
Du kan bruge dit udlandsophold på flere forskellige måder.  Læs om mulighederne nedenfor.

Vil du studere i udlandet?

Din uddannelse vil ofte være opbygget, så det er mest hensigtsmæssigt med et studieophold på det tidspunkt i uddannelsen, hvor der er valgfrie elementer. I din forløbsmodel kan du se, om der er et bestemt semester på din uddannelse, hvor det er oplagt at tage til udlandet.

Måske har du allerede en idé om, hvor i verden du gerne vil hen? Det kan også være, at du er åben overfor alle muligheder? SDU samarbejder med en række udenlandske universiteter, men du kan også selv  finde et universitet og arrangere dit eget ophold.

Udlandsophold gennem SDU
Hvis du vil have en plads gennem en af SDU´s samarbejdspartnere, skal du søge om en nominering gennem SDU International. Du skal være ude i god tid – start gerne med at undersøge mulighederne op til 1,5 år inden.

Frister for ansøgning om pladser via SDU.
Udlandsophold og  samarbejdspartnere i Europa.
Udlandsophold  og samarbejdspartnere udenfor Europa.

Selvarrangeret ophold
Fordelen ved et selvarrangeret ophold er, at du ikke er begrænset til SDU's aktuelle udbud af udvekslingssteder. Ulempen er, at du selv skal sørge for kontakt, ansøgning og indskrivning ift. det udenlandske universitet. Derudover skal du selv betale studieafgift (tuition fee) til universitetet. Hvis du modtager SU, kan du dog søge midler gennem udlandsstipendieordningen for at dække (nogle af) dine studieafgifter.

Husk at undersøge ansøgningsfrister i god tid - andre universiteter kan have andre frister end SDU. 

Læs mere om selvarrangeret ophold.


Når du har fundet det universitet, du gerne vil studere på, skal du undersøge, om stedet tilbyder kurser, som passer ind i din uddannelse.

Kurserne skal matche følgende:

  • den faglige profil i din uddannelse.
  • antal ECTS, som du skal have - se din forløbsmodel.
  • og selvfølgelig skal du sikre dig, at kurserne bliver udbudt på det semester (efterår/forår), som du planlægger at rejse ud på.

Søg ind på det udenlandske universitet, som du er blevet nomineret til eller som du har valgt, hvis du rejser på et selvarrangeret ophold (se pkt. 2).

Husk, at andre universiteter kan have andre ansøgningsfrister end SDU, ligesom de kan stille specifikke krav til dokumentation i forbindelse med din ansøgning, fx sprogtest. Undersøg derfor ansøgningsfrist og krav til dokumentation tidligt i processen. 

Søg dit studienævn om forhåndsgodkendelse af de kurser, du gerne vil tage på det udenlandske universitet.

Find - og søg om - et par ekstra kurser
Det er en god idé, at du søger om at få forhåndsgodkendt flere kurser, end dem du reelt skal tage, da du kan risikere, at der er nogle kurser, du ikke får forhåndsgodkendt. Ligeledes kan du komme ud for, at der ikke er plads på de kurser, du søger ind på, eller at de alligevel ikke bliver udbudt.

Hvornår skal du have din forhåndsgodkendelse?
Se tidsfrister for ansøgning om forhåndsgodkendelse under merit.

Når du skal på udlandsophold, kan du søge om økonomisk støtte i form af legater.

Du kan søge om legater flere steder
Blandt andet via:

• SDU International
• Eksterne virksomheder, foreninger, fonde mv. Se mere på SDU jobbank

Når du har gennemført dit ophold i udlandet og bestået dine eksamener, skal du sende eksamensbeviset til:

Du skal sende eksamensbeviset til begge steder via SPOC.

Vi sørger derefter for, at du får merit for de kurser, du har taget i udlandet.

 

Vil du tage et projektorienteret forløb (praktik) i udlandet?

Du kan også vælge at bruge dit ophold i udlandet på at få din faglighed i spil på en mere praktisk måde ved at tage et projektorienteret forløb.

Fordele ved projektorienteret forløb
Et projektorienteret forløb i en udenlandsk virksomhed eller organisation giver dig unikke erfaringer, en skarpere international profil, og et personligt og fagligt netværk, som du kan få stor glæde af i fremtiden.

Din uddannelse vil ofte være opbygget, så det er mest hensigtsmæssigt med et udlandsophold på det tidspunkt i uddannelsen, hvor der er valgfrie elementer. I din forløbsmodel kan du se, om der er et bestemt semester på din uddannelse, hvor det er oplagt at tage et projektorienteret forløb.

Ønsker du at tage et projektorienteret forløb i udlandet, kan du kigge på processen for projektorienteret forløb.

Der er flere forskellige muligheder for at få hjælp til at finde det rette projektsted:

  • SDU jobbank kan du finde udenlandske praktikstillinger.
  • Du kan også undersøge, hvor tidligere studerende fra din uddannelse har haft et projektorienteret forløb i udlandet. Ta' fat i din studiesekretær eller studieleder.
  • Opsøg selv interessante virksomheder og søg uopfordret.
  • Snak med undervisere på din uddannelse. De kan have kontakter både inden og uden for universitetet.

Der er nogle praktiske forhold, som du skal være opmærksom på når du vil tage et projektorienteret forløb i udlandet. Bl.a. muligheden for at få stipendier. 

Ophold i udlandet

Vi har samlet alt hvad du skal vide om udlandsophold - fordele, muligheder og praktisk information.

Læs mere

Sidst opdateret: 14.11.2023