Skip to main content

Studieblanketter

Bachelorprojektkontrakt

Emne Læs om reglerne   Blanket
Bachelorprojekt
Regler og procedure for bachelorprojekt Brug SPOC til at indsende din kontrakt for bachelorprojektet.


Undervejs i studiet

Emne Læs om reglerne Blanket
Udlandsophold                      Ophold i udlandet Søg om udvekslingsplads eller stipendium
Projektorienteret forløb  (praktik) Projektorienteret forløb
Brug SPOC til at udarbejde og indsende Projektaftale inkl. vejlederaftale
Tilvalg/sidefag Tilvalg/sidefag på Humaniora Ansøg om tilvalg/sidefag
Kandidat Optagelse på kandidat Ansøg om kandidat
Kandidat før afsluttet bachelor Kandidat før afsluttet bachelor Ansøgningsblanket til kandidat før bachelor
 Eksamensklage Klagevejledning

Eksamensregler
Blanket til eksamensklage
Samarbejde om projekter
Samarbejde om projekter  SDUs aftale for projektsamarbejde og fortrolighedserklæring

 
Ind/ud af universitetet

Emne Læs om reglerne Blanket
Orlov             Orlov Ansøg om orlov
Genindskrivning Genindskrivning Blanket til genindskrivning
 Udmeldelse Udmeldelse Blanket til udmeldelse

Sidst opdateret: 24.10.2023