Skip to main content

Konsekvenser af en eksamensuregelmæssighed

Hvis en eksamensuregelmæssighed konstateres, vil du modtage en sanktion, der spænder fra en advarsel til en midlertidig eller permanent bortvisning fra SDU.

Konstateres eksamensuregelmæssigheden før du har modtaget en bedømmelse, vil din opgave derudover blive afvist fra bedømmelse. Hvis en eksamensuregelmæssighed først bliver opdaget efter du har modtaget en bedømmelse, vil din bedømmelse blive annulleret. 

Derudover vil du have brugt et eksamensforsøg i det pågældende fag.

En eksamensuregelmæssighed forældes aldrig. Derfor kan du som studerende blive indberettet både før og efter, du har modtaget en bedømmelse af din præstation ved en eksamen.

Du kan også blive indberettet, selv om du har afsluttet din uddannelse. Udover at få annulleret din bedømmelse, vil dit eksamensbevis i sådan et tilfælde også blive annulleret, og din bachelor- eller kandidatgrad vil blive taget fra dig.

Første-gangs-forseelser sanktioneres med en advarsel, samt en afvisning af den gennemførte prøve.

Anden-gangs-forseelser sanktioneres med en midlertidig bortvisning fra universitetet, samt en afvisning af den gennemførte prøve.

Tredje-gangs-forseelser sanktioneres med en tidsubegrænset bortvisning fra universitetet, samt en afvisning af den gennemførte prøve.

Sagens omstændigheder kan bevirke, at der ved første-gangs-forseelser sanktioneres med en midlertidig eller en tidsubegrænset bortvisning fra universitetet, og at der ved anden-gangs-forseelser sanktioneres med tidsubegrænset bortvisning fra universitetet.

Påvist eksamenssnyd i forbindelse med skriftlige stedprøver, hvor den studerende enten har indgået i et ikke-tilladt samarbejde med andre studerende, eller hvis den studerende har hjulpet eller modtaget hjælp fra andre kan bevirke, at første-gangs-forseelser sanktioneres med en midlertidig eller en tidsubegrænset bortvisning fra universitetet. I forlængelse heraf kan der ved anden-gangs-forseelser begået under førnævnte typer af prøver sanktioneres med tidsubegrænset bortvisning fra universitetet. Dette gør sig også gældende ved skriftlige stedprøver der omlægges til et online format, hvor eneste forskel i prøveformen er den fysiske placering.

Dette finder sin grund i, at SDU betragter det som en skærpende omstændighed, hvis man enten vælger at samarbejde med andre, eller hjælpe/modtage hjælpe under en prøve som har til formål at udprøve den studerende i, hvad vedkommende selv kan udrette i en tidsbegrænset periode.

Påvist eksamenssnyd i form af ikke-tilladt brug af kunstig intelligens kan bevirke, at første-gangs-forseelser sanktioneres med en midlertidig eller en tidsubegrænset bortvisning fra universitetet. I forlængelse heraf kan der ved anden-gangs-forseelser sanktioneres med tidsubegrænset bortvisning fra universitetet.

Påvist eksamenssnyd i form af omfangsrig plagiat eller selv-plagiat, kan bevirke, at første-gangs-forseelser sanktioneres med en midlertidig eller en tidsubegrænset bortvisning fra universitetet. I forlængelse heraf kan der ved anden-gangs-forseelser sanktioneres med tidsubegrænset bortvisning fra universitetet.

Påvist eksamenssnyd i forbindelse med en afsluttende prøve (BA-projekt, afgangsprojekt, kandidatspeciale, o. lign.) kan bevirke, at første-gangs-forseelser sanktioneres med en midlertidig eller en tidsubegrænset bortvisning fra universitetet. I forlængelse heraf kan der ved anden-gangs-forseelser begået under førnævnte typer af prøver sanktioneres med tidsubegrænset bortvisning fra universitetet.

Læs om det retlige grundlag for SDU’s behandling af sager om eksamensuregelmæssighed her.

 

Sidst opdateret: 05.11.2023