Skip to main content
Nyt SUND

Find rundt i Nyt SUND: Skilte, gulvkompasser og kort hjælper dig på vej

Når vi flytter til Nyt SUND, vil der være masser af hjælp til at finde rundt i den nye bygning via skiltningen, som nu stort set er på plads.

Af Bente Kjær, 20-12-2022

Sammenhængen mellem Nyt SUND og det øvrige Campus Odense markeres ikke blot via en ensartet navngivning af gange. Også skiltningen videreføres i den nye bygning.

Skiltningen vil i udtryk og udformning dermed tage udgangspunkt i de skiltetyper og den vejvisning, som vi allerede kender fra campus. 

Det betyder, at du i Nyt SUND vil møde 6 forskellige typer skilte, som vil hjælpe dig med at finde ud af, hvor du er, og hvordan du kommer derhen, hvor du ønsker.

Nedenfor finder du yderligere information om skiltningen i Nyt SUND.

Typer af skiltning i Nyt SUND:

Der findes i alt 6 indgange i Nyt SUND, som alle er udstyret med et indgangsskilt over døren:

 • Hovedindgang Stenten S, som ligger i bygningens nordlige ende, hvor Nyt SUND kobler sig til resten af SDU.

 • Hovedindgang Koblingen, som ligger i bygningen sydlige ende, hvor Nyt SUND kobler sig til Nyt OUH.

 • 4 mindre indgange under bygningen, som er navngivet efter de sidegange, de leder ind til:
  • Marken
  • Tveden
  • Toften
  • Forten N

Eksempel på indgangsskilt:

Ved de to hovedindgange i Nyt SUND vil gulvkompasser angive retninger og gangnavne:

 • Nedenfor trappen i ankomsthallen ved indgang Koblingen vil der være et gulvkompas, som viser retningen mod henholdsvis OUH og SDU

 • Ovenfor trappen ved indgang Stenten S, vil der være et gulvkompas, som viser mod henholdsvis indgang Stenten N i det eksisterende SDU og mod hovedgang Aksen i Nyt SUND.

Eksempel på gulvkompas:

Ved alle trappeopgange vil der være skilte, som angiver hvilken sidegang, man er på, og som henviser til afdelinger, mødelokaler, undervisningslokaler med videre oppe og nede.

Derudover vil der ovenfor alle trapper være skilte, som henviser til de forskellige sidegange, man kan tilgå via hovedgangen Aksen.


Eksempler på trappeskilte:


 -

I såvel den nordlige som den sydlige ende af Aksen får man hjælp af et kort, som afspejler navngivningen af gange og indgange, til at finde ud af, hvor man er, og hvordan man når frem til sit mål.

Herudover finder man også lokalkort ved alle sidegange på både Level 0 og Level 1 - altså ved Skoven, Marken, Tveden, Toften, Forten N og Forten S.

Lokalkortene angiver, hvor man befinder sig, og viser en oversigt over afdelinger og lokaler på den pågældende sidegang.


Eksempler på lokalkort:

Fra sidegangene er der adgang til kontorgange og laboratoriegange, som alle har glasdøre i begge ender.

På alle disse glasdøre finder man folietekster, som angiver afdelinger, mødelokaler med videre på den pågældende kontor- eller laboratoriegang.


Illustration af dør med folietekst:

Sidegangene Forten N og Forten S markerer to forskellige veje fra Aksen ind i passagen Forten, som løber omkring det åbne areal, hvor Killerup Rende løber under Nyt SUND-bygningen.

For at markere disse to forskellige veje ind i samme gangforløb finder man et hængeskilt over såvel Forten N som Forten S, som begge kan ses fra Aksen.

Herudover finder man også et hængeskilt ovenfor trappen i koblingsbygningen, hvor universitetet møder hospitalet, som henviser til SDU.


Eksempler på hængeskilte:Se kort over skiltning i Nyt SUND:

Placeringer af skiltetyper på level 0 (stueetagen):

 

Download kortet som PDF her.

Placeringer af skiltetyper på level 1 (første etage):

Download kortet som PDF her.

Placeringer af skiltetyper på level 2 (anden etage):

Download kortet som PDF her.

Vær opmærksom på:

Der kan forekomme ændringer til udformning og placering af skilte eksempelvis i koblingsbygningen, hvor løsningen også skal afstemmes med OUH.

Gange og indgange

Her kan du downloade kort med oversigt over gange på Campus Odense - herunder i Nyt SUND.

Redaktionen afsluttet: 20.12.2022