Skip to main content

MitSDU

For studerende på Audiologi (bachelor)

Studienævn

Find ansøgningsfrister, mødedatoer, dagsordener og referater, praksisbeskrivelser samt medlemmer af dit studienævn.

Medlemmer af studienævn for audiologi pr. 1. januar 2023

Studienævnet består af 3 undervisere fra SUND og 1 underviser fra HUM samt 4 studerende.

Underviserrepræsentanterne vælges normalt for 4 år ad gangen og studenterrepræsentanterne vælges hvert år.

Videnskabelige medarbejdere:

 • Studieleder, klinisk lektor Christian Brandt - studienævnsformand
 • Lektor Tobias Neher
 • Studieadjunkt Helle Jung Andersen
 • HUM-repræsentant - Annette Espensen

Studerende:

 • Michelle Morin Talakoubi
 • Esben Elmegaard Adelhelm
 • Clara Nhi Yen Tran
 • Matilde Sylvest Nørgaard

Øvrige deltagere:

Udover studienævnets medlemmer deltager:
Studienævnssekretær: Studiekoordinator Kirstine Munk (barselsvikar) - sn-audiologi@health.sdu.dk
Faglig vejleder:  fv-audiologi@health.sdu.dk
Undervisningssekretær: Vibeke Bennedsen - audiologiudd@health.sdu.dk

I nedenstående skema finder du studienævnets mødedatoer og de aktuelle ansøgningsfrister.

Studienævnsmøder

Ansøgningsfrist

23. januar 2023 9. januar 2023
27. februar 2023 13. februar 2023
27. marts 2023 13. marts 2023
24. april 2023 10. april 2023
22. maj 2023 8. maj 2023
26. juni 2023 12. juni 2023
11. september 2023 28. august 2023
9. oktober 2023 25. september 2023
13. november 2023 30. oktober 2023
11. december 2023 27. november 2023

Hvis du har spørgsmål ifm. udarbejdelse af en ansøgning til studienævnet er du velkommen til at kontakte studiekoordinator Anne-Sofie Holm Arnoldus på sn-audiologi@health.sdu.dk eller den faglige vejleder på fv-audiologi@health.sdu.dk.

Alle ansøgninger skal udfyldes og sendes via SPOC.
Her kan du kan finde yderligere information om hvad din ansøgning skal indeholde samt om hvorledes du får svar på din ansøgning.

Dispensationsansøgninger:

Du kan læse om dispensationer og ansøgningsprocessen her.

Disse ansøgninger skal være studienævnssekretæren i hænde senest 14 dage før mødet for at din ansøgning kan nå at blive behandlet. 

Ved ansøgning om særlige eksamensvilkår skal ansøgningen dog være indsendt så den kan nå at blive behandlet på et ordinært studienævnsmøde senest 1 måned før den relevante eksamen.

Du kan forvente at få skriftligt svar på din ansøgning senest 10 hverdage efter behandling på studienævnsmødet. Hvis denne frist overskrides vil du få tilsendt information om dette. Det er ikke muligt at få et mundtligt svar på din ansøgning.

Meritansøgninger og ansøgninger om forhåndsgodkendelse:

Du kan læse om merit og ansøgningsprocessen her.

Der må forventes en ekspeditionstid på ansøgninger på op til 2- 3 måneder.

Studienævn for audiologi holder møde ca. 8 gange om året for at diskutere og tage stilling til bl.a. følgende forhold:

 • Udvikling af fag og uddannelser
 • Udvikling og evaluering af undervisning
 • Dispensations- og meritansøgninger fra studerende

Studienævnet har udarbejdet en forretningsorden, som følges ifm. studienævnsarbejdet.

Studienævnet har ligeledes udarbejdet et årshjul for deres arbejde i 2023.

 

Undervisningsevaluering og handleplaner

Al undervisning på studiet evalueres regelmæssigt. Du kan finde de samlede evalueringer og handleplaner for dit studie her

 

Sidst opdateret: 19.10.2023