Skip to main content

Softwarepolitik

Studienævn for Økonomi har på møde den 20. marts 2012 vedtaget, at der på studienævnets fag anvendes følgende software i prioriteret rækkefølge:

  1. Microsoft Office pakken som basis (indeholdende Word, Excel, Access m.v.).
  2. R med software interface, hvilket letter anvendelsen af R.
  3. Maxima til symbolregning.
  4. STATA og andet software, som er fagspecifikt nødvendigt for det enkelte fag.
  5. Mat-Lab
  6. Denne politik er også gældende for Mat-Øk uddannelsen