Skip to main content

Studienævn for Markeds- og ledelsesantropologi, Økonomi, Matematik-Økonomi og Miljø og Ressource Management

Studienævnet er til for dig bl.a. som en garant for, at dine rettigheder som studerende overholdes. Samtidig er det studienævnet der er ansvarlig for udviklingen af Market and Management Anthropology, Økonomi og Matematik-Økonomi og Miljø og Ressource Management, samt at sikre kvaliteten af uddannelsens faglige indhold. 

Vi mødes ca. 1 gang om måneden for at tage stilling til indkomne sager som for eksempel:
• Udvikling af fag og uddannelser
• Dispensations- og meritansøgninger fra studerende

 Ansøgninger til studienævnet skal være modtaget senest 2 uger før studienævnsmødet.
Ansøgning om særlige eksamensforhold skal være modtaget senest 30. marts/oktober.

Julelukket
Vær opmærksom på, at studienævnet ikke behandler sager mellem jul og nytår. Hvis din sag haster, vil der tidligst blive kigget på sagen den 5. januar 2021. 

Du er velkommen til at ringe til Studienævnstelefonen på 6550 2291 eller kontakte Studiekontakten på studiekontakten@sam.sdu.dk, hvis du har spørgsmål, der ikke kan vente. Det vil dog desværre ikke være muligt at tale med medarbejdere fra dit eget studienævn, men der vil være medarbejdere til stede fra det Samfundsvidenskabelig Fakultet.

 

Sådan søger du dispensation

Studienævnets forretningsorden

Er du i stadig i tvivl om indhold eller opbygning af din ansøgningen, kan du få hjælp hertil af de faglige vejledere.

Du kan kontakte studienævnet på mail eller via telefon: 6550 2291 (åben mellem 10.00-14.00)

 

 
Ansøgning til studienævnet!

Klik her...