Skip to main content

Medlemmer

Medlemmer

Studienævnsmedlemmer pr. 1. januar2020

Studienævnet består af undervisere og studerende. Lærerrepræsentanterne vælges for 4 år ad gangen, og studenterrepræsentanterne vælges hvert år.

Du er velkommen til at tage gode forslag, tiltag og eventuelle utilfredsheder op med din studenterrepræsentant og derved få det med på studienævnets møder.

Lærerrepræsentanter:
Christian Kronborg (formand)
Brooks Kaiser
Kristian Debrabant
Paul Sharp
Erika Kuever

Studenterrepræsentanter: 
Stine Kragh Jensen (Næstformand)
Bertil Uzun
Klara Helle Christensen
Nikolai Kølle

Studienævnssekretærer: 
Lise Abrahamsen
Maria Atkins
Sara Ketelsen

Vejledning til studienævnsmedlemmer ved det samfundsvidenskabelige fakultet