Skip to main content

Aflevering af kandidatspeciale

Du afleverer dit kandidatspeciale igennem Blackboard SDU-assignment. Når du aflevere dit speciale gennem SDU-assignment, vil du modtage en kvittering herpå.  

Vejledning om formalia og øvrige krav til specialet finder du i fagbeskrivelsen.

På forsiden af kandidatspecialet skal du oplyse:

  • Dit navn og fødselsdato
  • Navn på din vejleder og vejleders institut
  • Titlen på kandidatspecialet (både på dansk og engelsk)

Resumé på et fremmedsprog

Kandidatspecialet skal forsynes med et resumé på engelsk eller et andet hovedsprog efter aftale med vejlederen. Resuméet må højst være på 3 sider, og det indgår i vurderingen af kandidatspecialet.

Du skal bruge følgende blanketter:

  • Fortrolighedserklæring (uploades sammen med specialet) 
  • Blanket til biblioteket (udfyldes digitalt, print ej nødvendig) 
  • Titelblanket
  •    
    Fortrolighedserklæringen bruges, hvis dit speciale indeholder fortrolige oplysninger. Dit forsvar vil i så fald være lukket for offentligheden. Biblioteket opbevarer dit speciale og du skal derfor oplyse, om biblioteket må udlåne dit speciale.

Evaluering

Når du afleverer dit speciale, får du udleveret et evalueringsskema. Din evaluering er et vigtigt bidrag til den løbende kvalitetsudvikling af vejledningsindsatsen overfor de studerende. Vi håber derfor meget, at du vil medvirke i evalueringen. Besvarelsen er anonym og bliver først forelagt vejlederen efter forsvaret.

Mundtligt forsvar

Det mundtlige forsvar vil finde sted i januar eller juni. Eksamenslisten vil blive udgivet på eksamenssiden senest 7 dage før, eksamen finder sted.