Skip to main content

Speciale

Kandidatspecialet optager hele 4. semester og afslutter kandidatuddannelsen i matematik-økonomi.

Reglerne om kandidatspecialet fremgår af fagbeskrivelsen, som du finder sammen med profilens øvrige fagbeskrivelser under Uddannelsens opbygning.

Vejledning om formalia til specialet finder du via linket til højre her på siden.

Tidsplan for arbejdet med specialet

Der er afsat 30 ECTS svarende til 6 måneders fuldtidsarbejde til specialeprocessen. Denne tidsramme er inklusive bedømmelse og dermed forsvaret. Processen løber i efteråret fra juli til den 2. januar med forsvar senest 31. januar og i foråret fra november til juni med forsvar senest 30. juni. Undervisningstilmelding og tildeling af vejleder sker semesteret før det semester, hvor specialearbejdet finder sted. OBS, at vejlederkontrakten bør godkendes før deadline (se nedenfor). Specialet kan skrives alene eller i en gruppe på to personer.

Specialearbejdet må ikke honoreres med løn, da det er en ECTS-bærende aktivitet, og der samtidig kan udbetales SU til den studerende. Der kan i forbindelse med forløbet ydes tilskud til afholdte udgifter eller en månedlig ydelse til dokumenterede udgifter. Ydes der refusion, skal den studerende undersøge, om værdien heraf er skattepligtig.

Powerpoint præsentation fra informationsmødet

 

Proces

Informationsmødet afholdes tirsdag den 29. september kl. 12.00 – 14.00

Se nøjagtig tidsplan for programmet her.

blanketten skal du angive hvilket emne/arbejdstitel, du kunne tænke dig at arbejde med. Du skal også her reflektere over, hvordan det valgte emne er relateret til din profil. Hvis relevant, skal du oplyse, hvem du gerne vil have som vejleder. Hvis I er to, der skriver sammen, skal I udfylde en fælles blanket. 

Vejledere tildeles af den relevante gruppeleder. Der tages hensyn til de studerendes ønsker, men der er begrænset kapacitet, så disse kan ikke altid imødekommes. Jo mere information, du giver om, hvad du gerne vil skrive om, jo bedre mulighed har vi for at matche dig med den rette vejleder. Derfor er det en fordel, hvis du kan definere dit emne rimeligt præcist og skrive lidt om, hvad du forestiller dig, indholdet skal være, og hvordan din metode skal være.

Den digitale blanket sendes automatisk til gruppelederen, der tildeler vejledere.

Du kan finde inspiration til emne via linket i menuen til venstre.

Forår: Tilmelding 20.-30. november.
Efterår: Tilmelding 20.-30.maj.

Når du har gennemført 3 semestre på din kandidatuddannelse skal du tilmeldes kandidatspecialet. Gennemført betyder, at du har været tilmeldt 80 ECTS og har bestået 60 ECTS.

Vejledere tildeles senest 1. december/1. juni. Du får en e-mail, når du har fået en vejleder.

For at få blanketten godkendt, skal dit emne/din idé være udviklet til en problemformulering, og du skal have udarbejdet en plan for vejledning.

Problemformuleringen skal være tilstrækkeligt udfoldet til, at din vejleder kan vurdere, om den giver mulighed for, at du kan producere viden på et højt niveau. Problemformuleringen skal ligge indenfor uddannelsens konstituerende fag, og den skal kræve, at du udbygger den viden, som du har opnået gennem din uddannelse enten i bredden eller i dybden. Det betyder, at der skal være tale om et komplekst problem, som kræver brug af litteratur og/eller metoder på et højt niveau. Endelig skal problemet retfærdiggøre anvendelse af det antal arbejdstimer, der er allokeret til arbejdet med specialet.

Planen for vejledning skal indeholde datoer for vigtige milepæle i projektet og for vejledning, du har brug for at modtage undervejs. Til dette trin kan du have et møde med vejlederen og/eller et par e-mail korrespondancer.

Når du er klar til at få godkendelsen, går du/din gruppe ind i den elektroniske vejlederkontrakt, udfylder den og sender. Når du har udfyldt blanketten, går den automatisk videre til vejleder og den profilansvarlige til godkendelse og efter godkendelse videre til Studiekontakten og Eksamen.

Find generel vejledning om at skrive speciale under "Gode råd" og om, hvordan du får mest ud af din vejleder i "Brug din specialevejleder". Der er links til disse til højre på siden, ligesom du også kan finde information om biblioteksressourcer.

Læs om krav til specialet og bedømmelseskriterier i målbeskrivelsen, som du kan se i fagbeskrivelsen.

Yderligere information tilgængelig via menuen til venstre og i fagbeskrivelsen.

Sker samme måned, som du har afleveret. Forsvaret skal finde sted på SDU.

Hvis du ikke når deadline og har behov for endnu et eksamensforsøg

Find information om dette via menupunktet "Ikke afleveret eller ikke består". Detaljeret information kan findes i fagbeskrivelsen - se link øverst.

Muligheder for dispensation

Hvis afleveringsfristen skal forlænges, skal der foreligge usædvanlige forhold, som adskiller din situation fra de øvrige studerendes. Det kan f.eks. være sygdom, som dokumenteres ved lægeerklæring, eller sygdom i nærmeste familie.  En sådan udsættelse kræver en dispensationsansøgning til studienævnet.

Er der noget, du er i tvivl om?

Du er altid velkommen til at kontakte din faglige vejleder eller Studiekontakten, hvis du har spørgsmål vedr. kandidatspecialet.