Skip to main content

Studieordninger

Under Uddannelsens forløb finder du en oversigt over, hvordan din uddannelse er opbygget. Vælg det årstal, du er optaget på uddannelsen.

Der kan komme ændringer til studieordningen, og vi forventer, at du læser den ved studiestart og løbende orienterer dig i den.

Forsinket på studiet

Bliver man forsinket på uddannelsen, frivilligt eller ufrivilligt, kan det være nødvendigt at blive indskrevet på den nyeste studieordning for at gøre uddannelsen færdig.

I opfordres derfor til ikke at planlægge at tage uddannelsen på mere end normeret tid.

Hvis du bliver forsinket, skal du være opmærksom på følgende:

  • Indskrivning på ny studieordning vil afhænge af, hvor langt du er på den eksisterende studieordning
  • I forbindelse med ny studieordning pr. 1. september 2023 er der lavet en overgangsordning - den finder du her.

Studieordninger:

Bemærk at nedenstående to studieordninger i pdf ikke længere opdateres. Gældende og opdateret studieordning findes øverst på denne side.

Studieordning pr. 1. september 2017
Studieordning - 2017 (.pdf) gældende for studerende optaget pr. 1. september 2017 og frem

Studieordning - 2016 (.pdf) gældende for studerende optaget pr. 1. september 2016 eller tidligere
Ændret 24. november 2016 (eksamensform i J2A præciseret)

Uaktuelle studieordninger:

Studieordning - 2014 (.pdf). Opdateret juni 2016 - ændringer fremgår af rettelsesblad sidst i studieordningen.

Sidst opdateret: 11.06.2024